Hlavička
Rady a tipy -
09/02/2024

Co obnáší založení dětské skupiny při nemocnici a na kolik přijde měsíční provoz?

Plánujete založit dětskou skupinu při nemocnici nebo nějakém zdravotnickém zařízení? Jak dlouho založení trvá? Kolik stojí její vybudování a následně měsíční provoz? A z čeho lze skupinu financovat? Nezisková organizace Sto skupin uspořádala webinář pro nemocnice, kde na všechny tyto otázky odpovídala.

reklama

reklama

Celkem 55 procent ze všech 2149 respondentů v průzkumu s názvem „Ženy ve zdravotnictví“ potvrdilo, že sladit rodinný a pracovní život ve zdravotnictví je nesmírně složité. I proto se nyní ministerstvo zdravotnictví (MZ) ve spolupráci s dalšími organizacemi včetně Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) zaměřilo na pomoc v této tíživé situaci. Jedním z řešení je vytváření dětských skupin při nemocnicích. 

Do konce letošního února by také podle slov Andrey Daňkové, tajemnice ředitele z Ústavu hematologie a krevní transfúze, mělo vzniknout memorandum, které bude odkazovat na Sto skupin a další organizace, které mohou při řešení vzniku dětských skupin pomoci.

A právě nezisková organizace Sto skupin, která s ministerstvem spolupracuje a v Česku provozuje 21 školiček a do konce roku jich bude mít dalších 20 až 30, uspořádala webinář pro nemocnice, kde shrnula všechny informace, které jsou při založení dětské skupiny potřeba. 

reklama

Jak dlouho trvá založit dětskou skupinu?

Složitost založení dětské skupiny se odvíjí podle zakládajícího člena Sta skupin Jindřicha Fialky od toho, v jakých prostorách ji zakládáte. Jednodušší je vytvořit skupinu v bytě, kdy celý proces trvá zhruba tři měsíce.

„První týden se provádí test poptávky, kdy například kontaktujeme lidi na radnici a další z okolí, abychom zjistili, jestli je v dané lokalitě po dětské skupině poptávka. Jestliže v místě zájmu poptávka je, následuje zhruba měsíční vyhledávání vhodných prostor. Další jeden až dva měsíce zabere rekonstrukce a získání všech povolení ze strany hygieny, hasičů a ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Posledních 14 dní už se zajišťují spíše provozní věci, jako vybavení školičky a pořádání dnů otevřených dveří,“ popsal Fialka proces s tím, že ještě před otevřením se vypisují předběžné přihlášky a na dni otevřených dveří se mohou rodiče přijít podívat a seznámit se blíže se vzdělávacím plánem školičky a dalšími záležitostmi.

Náročnější je založení školičky v nebytovém prostoru, protože k celému procesu výše ještě přibude rekolaudace, která se může protáhnout. Podle Fialky vždy záleží na tom, na jakého pracovníka na úřadech zrovna narazíte. Každopádně je potřeba zpracovat projekt a na základě toho vyřešit potřebné dokumenty. Založení dětské skupiny se tak může protáhnout na pět až devět měsíců. 

Kolik stojí vybudovat dětskou skupinu?

Pokud budete zakládat dětskou skupinu v bytě, měli byste se vejít do půl milionu korun. V nebytovém prostoru už se delším procesem a rekolaudací cena vyšplhá na 500 až 800 tisíc korun. 

Je také důležité dodat, pro kolik dětí je skupina určena. „Dětská skupina v nebytovém prostoru je určena pro 12 dětí, tedy v daný moment v ní nesmí být více než 12 dětí. Každé dítě ale nechodí celý den a každý den, což znamená, že skupina pro 12 ve skutečnosti slouží třeba 18 dětem,“ uvedl Fialka a dodal, že skupiny pro 12 až 24 dětí se řídí trochu jinou vyhláškou. V dětských skupinách po celém Česku je ale 84 procent dětí mladších tří let, protože pak většina přestupuje do státních institucí.

„Běžná praxe je, že se otevírá i několik skupin vedle sebe. Máme tedy například dvě, nebo dokonce tři skupiny po 12 vedle sebe,“ doplnil spoluzakladatel Sta skupin.

Příkladem je třeba dětská skupina Zdravotníček při Nemocnici Slaný, která je v provozu již osm let a má celkem tři skupiny po 12, tedy celkem 36 míst, ale obsáhne zhruba 50 dětí. Funguje každý všední den od 7 do 17 hodin.

„Hlavní myšlenka založení školek při nemocnici byla především v tom, abychom pomohli nemocnicím oslovit další zaměstnance, kterých je v dnešní době obrovský nedostatek. A jeden z benefitů založení dětské skupiny je nejen větší jednoduchost oproti založení klasické mateřské školky, ale také v tom, že děti nabíráme v průběhu celého roku, takže v momentě, kdy nemocnice potřebuje nabrat nového zaměstnance, má možnost nabídnout jako benefit svěření dětí do naší školičky,“ řekl ředitel dětské skupiny Zdravotníček a jeden ze zakládajících členů Sta skupin Radek Eliška. 

Kolik stojí měsíční provoz dětské skupiny pro 12 dětí do tří let?

Skupina pro 12 dětí do tří let věku vynaloží měsíčně zhruba 200 tisíc korun, přičemž největší náklady tvoří mzdy (cca 140 000 Kč), protože pro tak malé děti potřebujete až třikrát více personálu než u běžné školky pro starší děti. Provozní náklady pak vyjdou na zhruba 30 000 korun, nájemné a energie asi 20 000 korun.

Aby byly výnosy ve stejné výši jako náklady, pomáhají státní dotace ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 130 000 korun a školkovné od rodičů, které činí 60 000 korun při školkovném 5000 korun za dítě. Běžně činí školkovné 2000 až 5000 korun s tím, že horní hranici nastavuje zákon.

„Školkovné nastavujeme na nejnižší možnou variantu proto, aby skupina byla co možná nejdostupnější pro veřejnost, ale zároveň byla finančně udržitelná a aby nekončila ve ztrátě. Nejvíce lze přitom náklady snížit v rámci nájmu a energie. Jestliže se tedy v rámci prostor nemocnice dokážeme dohodnout na symbolickém nájemném, protože je to součást nemocnice, potom lze i zásadně snížit školkovné,“ vysvětlil Fialka.

Z čeho lze dětskou skupinu financovat?

V zásadě existují podle Fialky tři základní možnosti:

1. Z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) – vybudování dětské skupiny

Ta se vypisuje jednou za rok, a to v březnu. Výzva by měla být vyhlášena 5. března a podávání žádostí o finance odstartuje 19. března. V loňském roce byly finance rozebrány do dvou hodin a finanční podporu získalo 160 dětských skupin. Na vybudování dětské skupiny lze získat zhruba 600 tisíc korun a další finance získá úspěšný žadatel na první rok provozu.

2. Výzva Národní plán obnovy

V rámci této výzvy lze získat milion až 25 milionů korun. Jak nedávno informovalo ministerstvo zdravotnictví, za účelem zřízení dalších dětských skupin budou nemocnice moci čerpat finanční prostředky z dotačních výzev Národního plánu obnovy, v němž bylo pro agendu budování dětských skupin vyčleněno celkově osm miliard korun.

Pro obdržení dotace a její udržení je ale potřeba provozovat dětskou skupinu minimálně pět let a následujících pět let udržovat organizaci se sociálním přínosem. Tyto podmínky se týkají žadatele z veřejného sektoru. Jak doplnil další ze členů Sta skupin František Pfann, druhá výzva určená pro občanský sektor, kam by mohly spadat soukromé nemocnice, musí provozovat dětskou skupinu sedm let a dalších sedm let mít organizaci s bohulibou činností. Ani z jedné výzev NPO není možné financovat vznik skupiny pro s.r.o.

3. Z rozpočtu nemocnice

Jestliže má nemocnice vlastní prostory a prostředky, nemusí čekat na dotační programy a může financovat dětskou skupinu přímo.

Jak vypadá ideální prostor pro školičku?

Snad největší obavy ale bývají ze samotného prostoru. Co by měl obsahovat? Jak by měl vypadat? Naše regule jsou poměrně přísné, a jak sám Fialka podotkl, kontrolují se i vzdálenosti mezi jednotlivými háčky v šatně.

Dětská skupina by měla být ideálně v přízemí a v prostorách s velkými okny, aby byly dostatečně osvětlené. Musí mít vlastní sociální zázemí, jako malý záchod pro děti a další záchod pro personál, koupelnu a kuchyňský kout. Prostor pro skupinku 12 dětí by měl být minimálně 80 m2 velký a větší skupinky už vyžadují prostor větší, okolo 120 m2. 

Musí mít také k dispozici dva samostatné únikové východy a nejlépe vlastní zahradu nebo předzahrádku, ideálně blízko hřiště nebo veřejnou zeleň. 

Provozování dětské skupiny je relativně komplexní záležitost, se kterou musíte mít zkušenosti, a když je nemáte, tak je to strašně náročné. Řešíte spoustu administrativních náležitostí, neustále někdo něco kontroluje a podmínky se mění v čase. Když není něco splněno, pokuty jsou velké,“ upozornil Fialka s tím, že s celým procesem mohou pomoci.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama