Hlavička
Zprávy -
08/02/2024

Délka platnosti teoretických kurzů pro lékaře se ruší, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo v rámci lednového Věstníku omezení délky platnosti teoretických (kmenových) kurzů. Povedl se tak jeden z dílčích kroků, které si v rámci zjednodušení vzdělávacího procesu předsevzala Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

reklama

reklama

Týká se to konkrétně těchto kurzů:

  • kurz „Lékařská první pomoc“, 
  • kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“, původně kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“, 
  • kurz „Radiační ochrana“, 
  • kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“, původně kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek“. 

Délka platnosti výše uvedených vybraných teoretických kurzů není od 31. ledna letošního roku, kdy Věstník vyšel, časově omezena.

„Jsme rádi, že naše působení ve Vzdělávací radě lékařů ministerstva zdravotnictví má smysl a naše připomínky byly reflektovány. Omezení platnosti působilo značné organizační komplikace v (a po) covidových letech a samozřejmě znepříjemňovalo atestační přípravu typicky v případě mateřské či rodičovské,“ uvedla Sekce mladých lékařů ČLK na facebooku.

reklama

Podle nich je ale toto jen dílčí úspěch. „Dále jsme se na Vzdělávací radě lékařů shodli, že vzhledem k přínosu povinných společných krátkých kurzů, který je přinejmenším diskutabilní a kvalita velmi proměnlivá, doporučujeme ty kurzy úplně z postgraduálního vzdělávání vypustit. Budeme se snažit, aby k tomuto došlo co nejdříve, ideálně ještě letos,“ dodali zástupci Sekce.

Původní délka platnosti třeba u kurzu „Radiační ochrana“ činila 10 let a u kurzu „Lékařská první pomoc“ 5 let.

Jak ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku dodalo, změny ve vzdělávacích programech nenahrazují původní znění vzdělávacích programů vydaných ve Věstnících MZ v letech 2009-2023. Vzdělávací programy se mění jen ve vypsaných bodech, s výjimkou těchto změn zůstává obsah vzdělávacích programů nadále v platnosti v rozsahu jejich původního znění. 

Vypuštění délky platnosti vybraných teoretických kurzů se dále týká všech i následně vydaných vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů uveřejněných ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví v roce 2015. Celý seznam naleznete ve Věstníku vydaném ministerstvem zdravotnictví

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama