Hlavička
09/06/2019

Jak správně vyprovázet umírající? Lékaři a sestry mají zájem pomáhat

Kdy má smysl ještě léčit a kdy spíše pomoci odejít? Jak se k takovým pacientům chovat a jak jim jejich úděl ulehčit? České zdravotnictví se to sice teprve učí, ale ukazuje se, že mezi zdravotníky je o takové školení, znalosti a schopnosti velký zájem. Chtějí umět pacienty i vyprovázet...

reklama

reklama

V sedmi velkých českých nemocnicích odstartoval pilotní projekt, který otestuje zavedení paliativní medicíny do běžné praxe. Celé týmy různých odborností se budou věnovat nevyléčitelně nemocným a jejich potřebám. Pokud všechno půjde hladce, do dvou let by mělo být jasné, jak paliativní medicínu zavést do praxe i v těch nejmenších nemocnicích a ústavech v Česku.

O projektu jsme podrobně informovali v článku V nemocnicích začali působit specialisté na umírání. Zatím zkušebně. Vyvolal vlnu zájmu mezi lékaři i sestrami a mnoho z nich se na jeho základě ptalo, jak by se mohli sami připojit. Zeptali jsme se proto na ministerstvu zdravotnictví, které projekt paliativní medicíny testuje, jestli a jak mohou zdravotníci k zavedení paliativní medicíny přispět.


reklama

Chceme pomáhat. Jak se můžeme zapojit? ptají se lékaři i sestry

\""Dobrý den, jak se mohu stát pracovníkem pilotního programu...? Chtěla bych se připojit do projektu... Chci se taky zapojit do projektu a ráda se nechám vyškolit...\"" To jsou jen některé z reakcí, které vyvolal článek o tom, že české zdravotnictví zkouší zavést službu, která nevyléčitelně nemocným usnadní jejich odchod.

Jen to dokládá, že zájem o paliativní medicínu mezi lékaři a sestrami je velký, přestože jde spíše o neveselou a rozhodně nelehkou službu pacientům. Do právě odstartovaného projektu se bohužel už další nemocnice ani lékaři, sestry a další zdravotnický personál zapojit nemohou. Mají ovšem jiné možnosti...


Zájem o paliativní péči ministerstvo potěšil

\""Tento program je už uzavřen,\"" muselo na přímý dotaz redakce odpovědět ministerstvo zdravotnictví. Do projektu se mohly hlásit nemocnice jen do konce letošního února a po vyškolení týmů odstartoval počátkem června. Jak bude všechno fungovat v praxi, se teď zkouší ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici Olomouc, Krajské zdravotní a. s. Ústí nad Labem, Nemocnici Jihlava a Fakultní nemocnici v Motole.

Projekt bude trvat 21 měsíců. \""Cílem je testování specializovaných zdravotnických týmů a také ověření, jestli zavedené zdravotnické postupy fungují a samozřejmě i zmapování finanční náročnosti paliativní péče,\"" vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. 

Zájem zdravotníků o paliativní péči přesto ministerstvo potěšil. \""Vnímáme ohlasy velmi pozitivně. Pevně věříme, že projekt naplní stanovený cíl a přispěje k systémovému ukotvení paliativní péče, která je nesmírně důležitá,\"" dodala mluvčí.


Kde se paliativní péči můžete naučit?

Pokud ale mají lékaři nebo sestry zájem se v této odbornosti školit a zavést ji i na svém pracovišti, nemusejí čekat příští dva roky. \""Paliativní péči můžeme už teď rozlišit na specializovanou - tedy vznik konziliárních týmů s potřebným vzděláním - nebo obecnou, kterou už nyní mohou zdravotníci poskytovat. I v současnosti je možné se v téhle oblasti vzdělávat a naučit se řešit jednotlivé potřeby člověka, který paliativní péči potřebuje. Může jít nejen o léčbu bolesti, psychologickou podporu, ale také nastavit pro něj optimálně následnou péči v podobě mobilního hospice,\"" uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Jak a kde tedy získat potřebné znalosti a zkušenosti? A kdo všechno se může zapojit? \""Vzdělávání v paliativní péči je jistě možné a to jak pro lékaře, tak další nelékařská povolání. Vzdělávání v této problematice poskytuje například institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Akce pro profesionály ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami, pořádá také Centrum paliativní péče,\"" doporučila zájemcům mluvčí ministerstva.

Angažovat se už dnes v paliativní péči mohou nejen lékaři a sestry, ale další zdravotnický a dokonce nezdravotnický personál jako jsou třeba sociální pracovníci.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pixabay.com, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama