Hlavička
12/03/2018

Jak získat domů polohovací lůžko pro pacienta? Kdo na něj má nárok?

Může se to stát kdykoli a komukoli. Mrtvice, úraz nebo dlouhodobá nemoc náhle upoutá vás nebo vašeho blízkého na lůžko. Pokud je pacient v domácí péči, má za jistých okolností nárok na polohovací postel ze zdravotního pojištění. Kdo přesně má nárok? A jak o lůžko požádat?

reklama

reklama

Na polohovací lůžko nemá automatické právo každý pacient v domácím ošetřování. Každý si ho samozřejmě může koupit nebo třeba dočasně vypůjčit či spíše pronajmout, ale na vlastní náklady.

Ze zdravotního pojištění se hradí polohovací lůžko jen těm pacientům, kteří jsou trvale upoutáni na lůžku a hrozí jim zvýšené riziko tvorby proleženin. O jejich problematice si můžete přečíst například v článku Proleženiny jako hrozba. Jak se jim vyhnout a jak je léčit?


reklama

Kdo přesně má na lůžko nárok?

Co když se ale pacient může omezeně hýbat, ale stejně se z postele nedostane? \""Může jít o pacienta bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaného na pomoc druhé osoby nebo o pacienta trvale upoutaného na lůžko, který má sice zbytkovou schopnost aktivní hybnosti, ale zároveň má některé z onemocnění výrazně zhoršujících stav kůže a podkoží, což zvyšuje náchylnost k proleženinám,\"" vysvětlil tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Ani pak ale neexistuje automatický nárok na takové lůžko. O tom definitivně rozhodne revizní lékař pojišťovny, který žádost posuzuje. Nejprve o to ale musíte požádat ošetřujícího lékaře. \""Poukaz na polohovací lůžko pro domácí ošetřování vystavuje pacientovi ošetřující lékař příslušné odbornosti – ortoped, neurolog nebo rehabilitační lékař. Ten také poukaz předkládá ke schválení reviznímu lékaři,\"" vysvětlil pravidla mluvčí VZP Tichý.


Jak žádat a jak získat poukaz na lůžko?

Pacient nebo jeho blízcí tedy do tohoto procesu nijak nezasahují. Jen se na případné žádosti domluví s ošetřujícím lékařem. Podmínkou je, aby šlo skutečně o pacienta, u kterého se předpokládá dlouhodobé ošetřování na lůžku v domácí péči.

Revizní lékař pojišťovny se k žádosti vyjádří a kopii žádanky se svým stanoviskem odešle zpátky navrhujícímu lékaři. Ten pak - pokud je žádanka schválena - vystaví poukaz, kde sám potvrdí schválení.


Lůžko si zajistěte do tří měsíců. Dopravu hradíte sami

Vystavený poukaz má platnost 90 dnů. Do té doby ho musíte předložit dodavateli, například výdejně zdravotnických prostředků. Lůžko si buď sami odvezete nebo necháte přepravit domů. V obou případech si ale dopravu hradíte sami.

K lůžku ale dostanete i školení, jak ho používat a budete muset podepsat smlouvu o pronájmu.


Jedno lůžko na deset let. A to klidně i použité

Polohovací lůžka jsou buď mechanická, nebo elektrická. Polohovací lůžko není majetek, který by pacient získal. Jeho majitelem zůstává zdravotní pojišťovna, která lůžka jen zapůjčuje. Jednomu pacientovi propůjčuje lůžko jen jednou za deset let.

Protože jde o zápůjčku, nedivte se, pokud nedostanete nové, ale použité lůžko. \""Přednost má vždy zapůjčení repasovaného zdravotnického prostředku,\"" uvedl mluvčí VZP. Tento systém zápůjček má pro pacienta i pozitiva - protože je majitelem lůžka pojišťovna, stará se i o servis a případné pozáruční opravy. 

David Garkisch


reklama

reklama

reklama

reklama