Hlavička
Zprávy -
10/01/2024

Minimální zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ letos vzrostly. Ještě citelnější nárůst pocítí živnostníci u placení sociálního pojištění

K lednu neodmyslitelně patří také zvýšení průměrné mzdy, s čímž úzce souvisí i rostoucí minimální zálohy na zdravotní pojištění. Od 1. ledna tato minimální částka činí 2 968 korun a tu je potřeba platit hned od ledna 2023. Co se ještě mění?

reklama

reklama

Výše minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se mění každý rok, a to v závislosti na průměrné mzdě. V roce 2024 bude průměrná mzda v národním hospodářství 43 967 korun. Minimální zálohy na zdravotní pojištění tak vzrostou o 246 korun na 2 968 korun.

K výsledku dojdeme tak, že vezmeme polovinu průměrné mzdy, tedy minimální vyměřovací základ, a tuto polovinu vynásobíme sazbou ve výši 13,5 procenta. 

„Odváděnou částku 2 968 korun musí hradit všechny OSVČ, které zahajují v roce 2024 samostatnou výdělečnou činnost. Navýšit částku minimálních záloh musí také všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platily zálohy nižší než 2 968 Kč,“ upřesnila tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Viktorie Plívová.

reklama

Pozor: Nezapomeňte nastavit nové zálohy hned od ledna

Na rozdíl od záloh na sociální pojištění, které se upravují až po podání přehledu o příjmech a výdajích, se nová výše záloh na zdravotní pojištění platí ihned od začátku roku.

Záloha je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Platbu za leden 2023 tak musíte poslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději 8. února 2024. V opačném případě vám začne naskakovat dluh včetně penále ve výši 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení.

Pokud už teď platíte jako OSVČ zálohy vyšší, než je ta minimální, částku upravovat nemusíte.

Co u vedlejší činnosti?

OSVČ, jako jsou například studenti, důchodci, matky na rodičovské, jsou považovány za státní pojištěnce a pojistné za ně platí stát. Nemají tak povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Přesto nějaké zálohy OSVČ platit musí, a to ve výši vypočtené podle skutečných příjmů a výdajů.

Osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jejím hlavním zdrojem příjmů, nemusí platit měsíční zálohy. „OSVČ vedlejší“ odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Platby za státní pojištěnce se v letošním roce zvyšují na 2085 korun. Tuto částku stanovuje Nařízení vlády č. 288/2023 Sb. ze dne 6. září 2023.

Pojistné OBZP a zaměstnanců

V závislosti na zvyšování minimální mzdy se vždy zvyšuje také pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Minimální mzda se od 1. ledna 2024 zvyšuje na 18 900 korun. Výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců je stanovena pro rok 2024 na 2 552 korun.

Pojistné pro OBZP je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Tzn. že lednovou platbu musí OBZP ve výši 2 552 korun uhradit od 1. ledna 2024 do 8. února 2024. Pojistné za zaměstnance se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Skokové zdražení u sociálního pojištění

Zatímco u zdravotního pojištění není navýšení tak citelné, mnohem citelnější je u sociálního pojištění. Nově mají v případě hlavní činnosti hradit minimální měsíční zálohu 3 852 korun, o 908 korun měsíčně více v porovnání s rokem 2023. 

„Zatímco ještě v roce 2023 se minimální záloha na sociálním pojištění vypočítávala ze čtvrtiny průměrné mzdy, v roce 2024 se minimální záloha počítá z 30 procent průměrné mzdy, kvůli čemuž došlo ke skokovému navýšení. OSVČ vykonávající samostatnou činnost jako vedlejší budou v roce 2024 platit minimální zálohu na sociální pojištění 1 413 Kč měsíčně (pokud jsou povinni zálohy platit)," vysvětluje Monika Lodrová, daňová poradkyně ze společnosti BDO.

Navýšení minimálních záloh musí OSVČ zohlednit již v záloze za leden 2024, tzn. splatné do konce ledna.

Živnostníci, kteří hradí pojistné odvody na sociálním zabezpečení vyšší než minimální, budou od roku 2024 počítat pojistné z vyměřovacího základu ve výši 55 procent dílčího základu ze samostatné činnosti (příjmy mínus výdaje). „Doposud byl vyměřovací základ počítán použitím 50 procent. OSVČ s příjmem 1,2 milionu korun ročně a výdajovým paušálem 60 procent si na celkovém ročním sociálním pojistném připlatí přibližně 583 korun měsíčně (7 000 Kč ročně)," dodává Lodrová.

Změny u paušální daně

OSVČ, které dobrovolně využívají režimu paušální daně, díky kterému například ani nepodávají daňové přiznání, platí od roku 2024 vyšší částku. Většina lidí využívá první paušální pásmo, které je určeno primárně pro OSVČ s příjmem do milionu korun ročně, případně s různými podmínkami až do dvojnásobku. Tito poplatníci budou místo 6 208 korun platit 7 498 korun, tedy o 1 290 korun více.

Ve druhém a třetím pásmu paušálního režimu si lidé s vyššími příjmy připlatí podle Lodrové měsíčně o 745 korun (tedy 16 745 Kč), respektive o 1 139 korun (tedy 27 139 Kč). 

Splatnost zálohy paušální daně je do 20. dne kalendářního měsíce, poprvé tedy navýšenou zálohu musí poplatníci v paušálním režimu poslat do 20. ledna 2024.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama