Hlavička
Tempus -
03/04/2024

Kam kráčíš, celoživotní vzdělávání lékařů?

Rozhovor s vedoucím oddělení vzdělávání ČLK prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D., o celoživotním vzdělávání lékařů (CŽV) a jeho dalším vývoji.

reklama

reklama

Jak hodnotíte aktuální stav celoživotního vzdělávání České lékařské komory (ČLK)?

Celoživotní vzdělávání ČLK je bez nadsázky na světové úrovni. Je to velmi komplexní systém, který ve všech ohledech vychází maximálně vstříc lékařům. Nabízí obrovské množství vzdělávacích aktivit – aktuálně je to téměř pět tisíc ročně, a to se zcela minimální administrativní zátěží. Systém vzdělávání jsme plně elektronizovali a lékař v jeho procesu nemusí přijít do kontaktu s jediným papírem. Vzdělávací akci si vybere ve svém vzdělávacím účtu, kde vidí vše o svém vzdělávání. Od přehledu akcí, na které je přihlášen, po ty, které absolvoval, vidí, kolik vzdělávacích bodů má a kolik mu chybí do získání diplomu celoživotního vzdělávání. No, a o ten požádá také elektronicky.

Dovoluji si říct, že jsme CŽV lékařů skutečně posunuli do 21. století. Z hlediska nabídky vzdělávacích akcí má lékař skutečně obrovský výběr. A tady je nutné říci, že jde o akce, které jsou plně garantované ČLK. To znamená, že každá jednotlivá akce prošla několika stupni posouzení. Od formálního přes obsahové až po komerční. To lékařům zajišťuje, že akce, na které se hlásí, jsou skutečně na úrovni a komerčně nezávislé.

reklama

Toto je umožněno pouze tím, že CŽV lékařů je v České republice centralizováno pod lékařskou komoru. V zemích, kde toto nemají, je v této oblasti obrovský zmatek a lékaři jen obtížně rozeznávají kurzy, které mají čistě komerční motivaci, od kurzů, jež mají dobrou odbornou úroveň a nepředstavují pouze reklamu konkrétních léčivých přípravků.

Když se setkávám se zástupci některých evropských lékařských komor nebo jsem byl v kontaktu se zástupci několika institucí, které poskytují CŽV v USA, tak na náš systém vždy hledí s respektem a jako na určitý vzor. Myslím, že je to velká devíza, kterou můžeme rozvíjet dále.

Jak se CŽV lékařů změnilo během pandemie covidu-19 a jaké inovace nebo změny zůstanou aplikovány i do budoucna?

Covid-19 byl pro nás obrovskou výzvou. Do té doby byla většina vzdělávacích akcí realizována v klasické podobě. K tomu samozřejmě existovaly různé formy e-learningu a elektronického vzdělávání, ale lékaři byli zvyklí navštěvovat kurzy fyzicky. Covid-19 do tohoto uspořádání přinesl dramatické změny. Běžné kurzy najednou nebylo možné pořádat, ale lékaři se potřebovali vzdělávat. S tím souvisel poměrně dramatický rozvoj v oblasti online vzdělávání. Rozběhly se různé webináře, online konference a další nové formy vzdělávání. 

ČLK na tuto situaci reagovala velmi pružně, zajistili jsme technologie, vyškolili se v jejich používání, zajistili spolupracující firmy a plně přešli na možnost pořádání online vzdělávacích akcí, které se v současné době staly již absolutní samozřejmostí. V současné době tedy realizujeme nejen klasické online akce, ale též hybridní semináře, online konference a další akce. To je asi největší odkaz covidu-19 do budoucna. Určitě plánujeme další rozvoj integrace online technologií do vzdělávání. Lékaři se mají určitě na co těšit.

Jaké druhy kurzů pořádá ČLK přímo pro lékaře?

Kromě téměř pěti tisíc kurzů, které každoročně akreditujeme, pořádáme pro lékaře též řadu kurzů přímo. Nejčastěji se jedná o kurzy z různých oblastí klinické medicíny, ale věnujeme se i mezioborovým tématům, jakými jsou etika, psychologie, komunikace. Lékařům jsme rovněž nabídli kurzy například z oblasti ekonomiky, jazyků nebo interkulturálních souvislostí lékařské péče. V rámci CŽV ČLK se snažíme též věnovat tématům, která jsou komerčně nezajímavá, ale pro vzdělávání lékařů důležitá. To, co vnímám jako podstatné, je, že kurzy pořádané komorou jsou vždy a bez výhrady komerčně nezávislé. Lékaři se tedy dozvědí od předních odborníků informace, které nejsou jakkoliv komerčně zkreslené.

Na co jste v systému ČLK opravdu hrdý, co považujete za svůj úspěch?

Toho je skutečně hrozně moc. V roce 2007, kdy jsem oddělení vzdělávání přebíral, to bylo malé oddělení, které realizovalo několik akcí, systém SP16 byl v podstatě v zárodku. Z tohoto stavu jsme se dostali do situace, kdy máme velmi komplexní, v odborné obci plně respektovaný systém CŽV, který lékařům slouží, aniž by je nějak výrazně zatěžoval. To považuji za největší úspěch. Pak je zde samozřejmě velká řada důležitých bodů, mezi které patří tvorba Asociace pro celoživotní vzdělávání, jež usnadňuje přístup k CŽV ČLK lékařským fakultám, odborným společnostem, nemocnicím a některým dalším institucím, které se CŽV lékařů zabývají. Dále to je samozřejmě také edice „Etika a komunikace v medicíně“, kterou tvoříme s mým cenným kolegou a přítelem docentem MUDr. Petrem Bartůňkem, CSc., za značného přispění desítek velmi významných autorů. Obrovským mezníkem je také vytvoření portálu vzdelavanilekaru.cz.

Řeknete nám také něco o probíhající akci přednášek „Duševní zdraví lékařů“?

Toto je projekt, o kterém jsem přemýšlel dlouho. Duševní zdraví lékařů a zdravotníků obecně je mimořádně zanedbané a nikdo se mu systematicky nevěnuje. Proto ve spolupráci s mým druhým pracovištěm, Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, od roku 2014 sleduji duševní zdraví lékařů prostřednictvím dotazníkového šetření. A na základě výsledků a především ohlasů a zájmu lékařů jsem vytvořil velmi „up-to-date“ přednášku o tom, jak se lékaři i při své náročné profesi mohou o své duševní, ale i fyzické zdraví starat. Dosud máme za sebou tři města a musím říct, že zatím máme samé hezké zpětné vazby.

Máte i nějaké další cíle?

Já jsem velmi aktivní až hyperaktivní jedinec s velmi divergentním myšlením, takže nápadů mám spoustu. Nicméně již v současné době je systém CŽV ČLK tak rozsáhlý, že si nejsem jistý, jestli by snesl další rozšíření. Určitě by to bylo pro lékaře dobré, protože oblasti vzdělávání můžeme a musíme rozšiřovat, ale tohle není již rozhodnutí moje. Tady jako důležitý vnímám impulz představenstva ČLK, ze kterého by měl vyjít zájem o další rozšiřování této důležité oblasti a především poskytnutí podmínek. Bez toho to nepůjde, protože již tak jsme na maximu naší kapacity.

Vidíte tedy směr, jak by ČLK mohla CŽV lékařů ještě rozvíjet?

Ano, určitě máme skvělé spolupracovníky a cesta je jednoznačně směrem k elektronickým a online formám vzdělávání. Jsem přesvědčen, že ČLK v této oblasti může svoji pozici ještě posílit a svým členům poskytnout ještě lepší a komplexnější služby v oblasti vzdělávání, ale zde opravdu potřebujeme zásadní podporu ze strany vedení ČLK. 

Autor: MUDr. Michal Sojka

Foto: Martin Kubica

reklama

reklama


reklama

reklama