Hlavička
Tempus -
19/03/2024

Lékaři jako hudebníci

Smysl pro detail, chuť se zlepšovat, umění naslouchat a spolupracovat nejsou pouze vlastnosti velmi ceněné u lékaře, ale také vlastnosti, které potřebuje mít hráč v orchestru nebo zpěvák ve sboru. I proto určitě znáte ve svém okolí mnoho kolegů, kteří ve svém volném čase tíhnou k hudbě, ať už aktivně, či pasivně. A právě takoví se od 25. 7. do 4. 8. 2024 sjedou z celé Evropy do České republiky. Bude se zde totiž konat krásný benefiční projekt jménem Evropský orchestr a sbor studentů medicíny, v anglické zkratce EMSOC (European Medical Students’ Orchestra and Choir).

reklama

reklama

Jedná se o mezinárodní benefiční projekt s více než třicetiletou tradicí, který sdružuje studenty medicíny a lékaře z celé Evropy napříč různými medicínskými obory. Každý ročník pořádá skupina dobrovolníků v jiné hostitelské destinaci. Těmi byly v minulých letech Granada, Lübeck, Uppsala či Ponta Delgada (Azorské ostrovy). 

Koncert v hlavním městě Azorských ostrovů Ponta Delgada v srpnu 2024 (zdroj: Archiv ČLK)

Pro tento rok se rozhodla organizace ujmout čtveřice českých lékařů, doplněná o jednoho studenta medicíny. Záštitu nad projektem, za kterou velmi děkujeme, převzali rektorka UK prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph. D., primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 2. lékařské fakulty prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a děkan 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

reklama

Vybraní účastníci tohoto projektu sestaví více než stočlenný symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor, které pod vedením profesionálních dirigentů, jimiž bude mladé dirigentské duo Alena Hron a Jakub Pikla, nacvičí během intenzivního soustředění hudební program. Letošní ročník bude věnován Roku české hudby, oslavě 200. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany a české hudby jako takové. I proto se hudební soustředění odehraje v Litomyšli. 

V jízdárně tamního zámku proběhne i veřejná generální zkouška a následně projekt vyvrcholí dvěma benefičními koncerty. (přečtěte si článek, jak pobíhá příprava orchestrů EMSOC)

Tímto bychom vás, své milé kolegy, chtěli pozvat na veřejnou generální zkoušku v Litomyšli 1. 8. 2024 a koncerty 2. 8. 2024 v 19 hodin v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a 3. 8. 2024 v 18 hodin v pražské Betlémské kapli. Vstupné na všechna vystoupení bude dobrovolné a výtěžek z něj bude věnován neziskové organizaci ALSA, z. s. ALSA, z. s., sdružuje pacienty trpící amyotrofickou laterální sklerózou a profesionály se zájmem o toto vzácné neurologické onemocnění. Pořádá různé osvětové a sbírkové kampaně, zajišťuje podporu ve formě konzultací s odborníky v domácím prostředí, online půjčovnu kompenzačních pomůcek, pořádá rekondiční pobyty, finančně podporuje své klienty aj. 

Pořadatelé (zleva) – MUDr. Richard Boček (neurologické oddělení ÚVN), MUDr. Kateřina Kupská (infekční oddělení FN Motol), MUDr. Kateřina Vencová (interní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod), MUDr. Kristýna Krulíková (oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod), Petra Toušková (studentka 2. LF UK, účastnice EMSOC), Jan Venc (student 3. LF UK)

Projekt je financován pouze z členských příspěvků jednotlivých účastníků a z darů našich sponzorů. Proto bychom vás také chtěli požádat o finanční podporu tohoto benefičního projektu, která zajistí hladký průběh konání celého ročníku. Jedná se o financování ubytování, stravy účastníků, dopravy mezi jednotlivými městy, pronájem koncertních prostor, nástrojů, vypůjčení notového materiálu, honoráře uměleckým vedoucím, propagace koncertů a mnoho dalšího. Výtěžek z dobrovolného vstupného na koncerty bude věnován již zmiňované ALSA, z. s.

Náš projekt je možné podpořit hned několika způsoby – buď prostřednictvím internetové sbírky na platformě Donio (najdete nás jako „Benefiční projekt EMSOC 2024“).
Jakožto šestinásobná účastnice minulých ročníků za sebe i za své kolegy mohu s klidným srdcem říci, že nás tento projekt velmi obohatil nejen jako zdravotníky a hudebníky, ale také nám přivedl do života mnoho přátel a inspirativních lékařských profesionálů a umožnil nám nahlédnout pod pokličku zdravotnictví a kultury mnoha evropských zemí. Toto vše pro nás bylo obrovskou motivací, když jsme rozhodovali, zda vzít tento projekt na svá bedra a zprostředkovat tento unikátní zážitek ostatním. 

Přijďte podpořit talentované lidi, ocenit jejich úsilí a um, kterému se vedle složitého povolání lékaře či studia medicíny věnují. Budeme se na vás velice těšit. 

Autorka: MUDr. Kristýna Krulíková

Foto: Archív ČLK

reklama

reklama


reklama

reklama