Hlavička
01/04/2019

Lékaři žádají kontroly nemocnic. Chtějí ověřit dodržování zákoníku práce

Lékařům už dochází trpělivost s nezákonnými přesčasy. Jejich komora proto požádala ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby do nemocnic a léčeben vyslala kontroly. Mají prověřit porušování zákoníku práce. Podle komory je to už plošný problém.

reklama

reklama

Na ministryni Maláčovou se oficiálně obrátil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Žádá ji jménem lékařů o „kontroly dodržování zákoníku práce a dalších právních předpisů v nemocnicích a léčebnách v České republice“.  

Komora lékařů o konkrétních případech porušování zákoníku ví, ale problém je podle ní plošný, takže ministryni žádá bez toho, aby jednotlivé nemocnice a léčebny zatím jmenovala. Tím fakticky požaduje plošné prošetření poměrů.


reklama

Kubek: Významná část nemocnic nemá dostatek personálu

Jak upozornil prezident komory Milan Kubek, komoře nic jiného nezbývá. Na vlastní kontroly v nemocnicích nemá oprávnění, i když ho od zákonodárců vytrvale žádá. „Česká lékařská komora nemá zákonnou kompetenci kontrolu personálního vybavení poskytovatelů lékařských služeb provádět. Změnu příslušné legislativy požadujeme po Ministerstvu zdravotnictví marně již minimálně deset let,“ podotkl k tomu Kubek v měsíčníku lékařské komory Tempus medicorum (celý text níže).

Podle Kubka je ve zdravotnictví zejména porušovaný zákonný limit přesčasových hodin. Jinými slovy, lékaři a jejich zaměstnavatelé porušují zákon, aby nemocnice mohly vůbec fungovat. „Podle našich informací významná část nemocnic a léčeben v České republice nesplňuje podmínky personálního vybavení, které jim jako poskytovatelům zdravotních služeb předepisuje vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,“ dodává Milan Kubek.


Na obcházení zákona stačí „papírové“ triky

Jak je vůbec možné, aby lékaře někdo „vytěžoval“ nad rámec zákonů? A proč takovou praxi dosud téměř žádné kontroly neodhalily? Používá se k tomu řada nejrůznějších triků, které obcházejí zákon.

„Je to třeba dohoda o přesčasové práci, dohoda o provedené práci, smluvní platy, dvojí smlouva zvlášť na vlastní zaměstnání a zvlášť na přesčasy nebo také pohotovostní služba – s dosažitelností lékaře do pěti minut, ale vykazovaná tak, jako by lékař nebyl na svém pracovišti a odpočíval doma,“ popsal některé z nich lékař Karel Volný, koordinátor Lékařského odborového klubu (LOK-SČL) v Moravskoslezském kraji. Psali jsme o tom v článku Lékaři: Za utajováním přesčasů jsou triky, obcházejí zákon. Končíme s tím.


Lékař: Kontroly v nemocnicích? Ty odhalí jen malichernosti

Proč ale i takhle veřejně známou praxi inspektoráty práce neodhalují a nepotírají? „Inspektoráty a úřady práce podle našich zkušeností přesčasovou práci lékařů v nemocnicích prakticky vůbec nekontrolují, a pokud při svých ojedinělých kontrolách na něco přijdou, jsou to marginality a malichernosti, obvykle administrativní povahy,“ popsal obvyklý průběh a výsledek takové kontroly lékař Karel Volný.

Podle něj jde o záměr, protože jinak by mnoho nemocnic muselo kvůli nedostatku personálu a přetěžování toho zbývajícího řadu oddělení uzavřít. „Mám pocit, že to je politické zadání,“ uvedl už dříve pro Naše zdravotnictví Karel Volný z LOK.

Ilustrační foto: Pxhere, CC0Celý text prezidenta České lékařské komory Milana Kubka k žádosti o kontroly v nemocnicích:


Komora požaduje kontrolu dodržování zákonů

Prezident České lékařské komory se dne 10. 1. 2019 obrátil na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Janu Maláčovou s žádostí o provedení kontroly dodržování zákoníku práce a dalších právních předpisů v nemocnicích a léčebnách v České republice. 

Porušování zákoníku práce Podle poznatků České lékařské komory dochází navzdory našemu opakovanému upozorňování stále k porušování zákoníku práce v nemocnicích a léčebnách v České republice. Jsou porušována zejména ustanovení týkající se povoleného množství přesčasové práce lékařů. Vzhledem k tomu, že podle našich poznatků se jedná o problém plošný, nechceme zatím uvádět konkrétní příklady, jakkoliv o nich Česká lékařská komora povědomost má.

Nedodržování personální vyhlášky

Podle našich informací zároveň významná část nemocnic a léčeben v České republice nesplňuje podmínky personálního vybavení, které jim jako poskytovatelům zdravotních služeb předepisuje vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění. Česká lékařská komora nemá zákonnou kompetenci kontrolu personálního vybavení poskytovatelů lékařských služeb provádět. Změnu příslušné legislativy požadujeme po Ministerstvu zdravotnictví ČR marně již minimálně deset let.

Nelegální práce lékařů cizinců 

Třetím problémem je porušování ustanovení zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění. Řada nemocnic a léčeben zaměstnává na pozici lékařů cizince ze zemí mimo Evropskou unii, nejčastěji z Ukrajiny, a nechává je pracovat v rozporu se zákonem samostatně, bez zajištění přímého odborného vedení patřičně kvalifikovaného lékaře. Také na tento problém, který byl i medializován, opakovaně, leč marně upozorňujeme Ministerstvo zdravotnictví ČR, které nám odmítá předávat informace, ve kterých zdravotnických zařízeních tito cizinci působí a kdo nad nimi vykonává přímé odborné vedení.

Postoj Ministerstva zdravotnictví ČR podle našeho názoru ohrožuje bezpečnost pacientů, na což jsem opakovaně upozorňoval pana ministra Vojtěcha i jeho náměstky. Ministerstvo zdravotnictví ČR odmítá v této věci poskytovat České lékařské komoře nezbytnou součinnost a tím nám brání v plnění úkolů, které komoře ukládá zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění.

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory


reklama

reklama

reklama

reklama