Hlavička
21/02/2020

Lékaři žádají zvýšit cenu práce o 20 procent. Podpoří ministr zdravotníky?

Zdravotníci se dožadují zvýšení ceny své práce, a navíc požadují, aby byla pravidelně valorizována. Lékařská komora upozorňuje, že tato cena už roky stagnuje, zatímco inflace i náklady rostou. Návrhem se bude zabývat pracovní skupina na ministerstvu v březnu.

reklama

reklama

Ačkoli o navýšení ceny práce žádá Česká lékařská komora, zvyšovala by se nejen pro lékaře, ale i pro ostatní zdravotníky, kteří jsou takzvanými nositeli výkonů. Komora žádá navýšení ceny o dvacet procent. Kromě toho požaduje, aby se o míru inflace cena zvyšovala pravidelně každý rok.


Odporuje to zdravému rozumu, říká šéf lékařské komory

reklama

Požadavek lékařská komora odůvodňuje celkem jednoduše – za posledních čtrnáct let se tato cena práce zvyšovala jen jednou. Reálně je tedy o dvacet procent nižší než v roce 2006. „Není normální, aby cena práce plně kvalifikovaného lékaře stagnovala navzdory inflaci a růstu nákladů lékařských praxí na částce 512 Kč/hodinu. Těchto 512 korun přitom není výdělkem lékaře, ale příjmem jím provozovaného zdravotnického zařízení, které z této částky musí hradit všechny své náklady. Soukromí lékaři totiž žádné dotace nedostávají,“ vysvětlil prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Dalším argumentem lékařské komory je fakt, že zatímco režijní náklady jsou pravidelně valorizované, cena práce nikoli. I když s návrhem komory pojišťovny nesouhlasí, nejsou podle Kubka schopné vysvětlit tento rozpor. „To přece odporuje zdravému rozumu,“ dodal prezident komory lékařů.

Ke zvýšení ceny práce stačí rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o změně příslušné vyhlášky. Na ministerstvu se návrhem bude zabývat pracovní skupina 5. března. „Podpoří alespoň tentokrát ministr zdravotníky?“ ptá se prezident lékařské komory Milan Kubek.

(gar)

Ilustrační foto: Pixnio.com, CC0


Celý text tiskové zprávy ČLK: 

Komora požaduje zvýšení ceny práce o 20 %

Česká lékařská komora (ČLK) požaduje navýšení ceny práce nositelů výkonů, tedy nikoliv pouze lékařů, ale všech zdravotníků, o 20 % a současně její pravidelnou každoroční valorizaci v Seznamu zdravotních výkonů o míru inflace, tak jak se to děje u tzv. ostatních režijních nákladů.

Cena práce nositelů výkonů (lékařů a dalších zdravotníků) byla od roku 2006 valorizována pouze jedenkrát, a to s účinností od 1. 1. 2016 o 10 % na základě dohody prezidenta ČLK MUDr. Kubka s tehdejším ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem. Vzhledem k tomu, že kumulovaná míra inflace dosahuje od roku 2006 do současnosti cca 30 %, je v současnosti reálná cena práce poskytovatelů zdravotních výkonů o jednu pětinu (o 20 %) nižší než v roce 2006.

Česká lékařská komora navrhuje příslušnou změnu vyhlášky zvané Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Návrh má být projednáván na pracovní skupině ministerstva zdravotnictví dne 5. 3. 2020.

Zdravotní pojišťovny sice s naším návrhem nesouhlasí, avšak nejsou schopny vysvětlit, proč mohou být pravidelně valorizovány režijní náklady poskytovatelů zdravotních služeb a proč zároveň není valorizována cena práce nositelů výkonů, aby poskytovatelé měli prostředky na zvyšování platů a mezd. To přece odporuje zdravému rozumu.

Není normální, aby cena práce plně kvalifikovaného lékaře stagnovala navzdory inflaci a růstu nákladů lékařských praxí na částce 512,- Kč/hodinu.  Těchto 512 korun přitom není výdělkem lékaře, ale příjmem jím provozovaného zdravotnického zařízení, které z této částky musí hradit všechny své náklady. Soukromí lékaři totiž žádné dotace nedostávají.

Podpoří alespoň tentokrát ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA zdravotníky?


MUDr. Milan Kubek – prezident ČLKreklama

reklama

reklama

reklama