Hlavička
Tempus -
29/07/2018

Milan Kubek: Ukrajinská ruleta, kterou někdo zaplatí zdravím či životem

Česko už znovu \""dováží\"" ukrajinské lékaře proti platným zákonům. Ministr Vojtěch obnovil projekt Ukrajina navzdory slibu, že ho naopak zastaví. Prezident České lékařské komory Milan Kubek upozorňuje, že to může stát některé pacienty zdraví nebo život.

reklama

reklama

Už dva měsíce na příkaz ministra zdravotnictví znovu běží \""projekt Ukrajina\"", který do Česka importuje lékaře a lékařky z Ukrajiny. Nebylo by na tom nic špatného, pokud by celý projekt neobcházel tuzemské zákony. Navíc oproti jiným cizincům zvýhodňuje ukrajinské lékaře, kteří dostali od ministerstva výjimku na potřebné zkoušky.

Celá záležitost je pozoruhodná i v tom, že ministr Vojtěch jednal proti svému slibu a svůj názor zcela otočil. Původně totiž akceptoval žádost České lékařské komory, aby byl projekt zastaven. Více v článku Slib ministra neplatí. Lékaři z Ukrajiny tu mohou pracovat dál i bez zkoušek


reklama

Raději zrušit povinné členství v komoře?

K tématu zveřejňujeme úvodník prezidenta České lékařské komory Milana Kubka z letního dvojčísla časopisu Tempus medicorum. Popisuje nejen neúspěšnou anabázi při jednání s ministrem či pravidla, jaká by měl lékař-cizinec v Česku splňovat, ale i rizika s projektem spojená.

Milan Kubek ovšem upozorňuje i na další aspekt vyjednávání. Byl jím přímo útok na lékařskou komoru, která je dlouhodobým kritikem projektu. \""Korunu celému tomu hazardu se zdravím našich pacientů dodali ředitelé nemocnic, když na společném jednání vyzvali premiéra Babiše k tomu, aby zrušil povinné členství v České lékařské komoře,\"" píše Kubek.

\""To je typické, místo řešení závažného problému pokus o likvidaci toho, kdo na problém upozorňuje. Co na tom, že pár nemocných ten jejich nezodpovědný hazard zaplatí zdravím či životem. Papalášům na obyčejných lidech nezáleží. Papaláš si své VIP léčení vždycky nějak zařídí,\"" dodal prezident komory. Celý úvodník najdete níže:


Milan Kubek: Ukrajinská ruleta

V  minulém čísle časopisu Tempus medicorum jsme referovali o jednání s  předsedou vlády Babišem, který za přítomnosti ministra Vojtěcha a jeho náměstka prof. Prymuly rozhodl o okamžitém ukončení tzv. Projektu Ukrajina pro lékaře, stomatology a lékárníky. 

Jakkoli byla diskuse s panem premiérem vzrušená a místy i dost hlasitá, mohli jsme s kolegy prezidenty lékárnické a stomatologické komory odcházet toho 17. dubna z Úřadu vlády s dobrým pocitem, že námi prosazovaná bezpečnost pacientů dostala přednost před sobeckými podnikatelskými záměry dovážet z Ukrajiny lacinou pracovní sílu a nechat v nemocnicích pracovat cizince bez prověření jejich jazykových schopností a odborných znalostí.

Ano, měli jsme radost a doufali jsme, že pan premiér již dohlédne na to, aby se jeho sliby staly skutkem. Přesto jsem, na základě svých zkušeností, pro jistotu a na poslední chvíli vsunul do nadpisu k článku s informací o tom, že se nám Projekt Ukrajina podařilo zastavit, slovíčko SNAD. 

Bylo to velmi prozíravé. Uplynul totiž pouhý měsíc a všechno je jinak. Pan premiér Babiš po jednání s řediteli nemocnic a zástupci hejtmanů odvolal slib daný profesním komorám a naopak přislíbil, že Projekt Ukrajina bude ve zdravotnictví pokračovat i nadále. Smutný příběh.


Do nemocnice se slovníkem?

Naše mladé lékaře budeme tedy i nadále vyhánět špatnými pracovními podmínkami, nízkými mzdami a obtížně splnitelnými podmínkami pro získání atestace, abychom pak na jejich místa dováželi cizince bůhví odkud a nechali je léčit naše pacienty, aniž bychom si nejprve prověřili jejich odborné znalosti a jazykovou vybavenost.

Za komunistů si pacienti museli do nemocnice nosit mýdlo a toaletní papír, dnes budou muset chodit se slovníky. Lékařská komora, která na personální devastaci našeho zdravotnictví léta marně upozorňuje, jen v  loňském roce přijala za členy 133 lékařů z Ukrajiny, kteří svým počtem dokonce předstihli absolventy ze Slovenska, kterých bylo 131. 


Tohle jsou pravidla...

V situaci, kdy stát selhává, však alespoň komora musí v zájmu pacientů trvat na dodržování daných pravidel. Každý uchazeč o práci lékaře přicházející ze státu mimo Evropskou unii musí nejprve předložit lékařské fakultě ke kontrole svůj vysokoškolský diplom. V případě pochybností o jeho důvěryhodnosti rozhodne Ministerstvo školství. 

Před zahájením odborné praxe pak musí uchazeč složit písemný test, kterým prokáže svoji znalost češtiny. Pokud dnes pan ministr Vojtěch hovoří o tom, že se aprobační zkoušky v posledních letech zpřísnily, pak má svým způsobem pravdu. Onen test totiž uchazeči ze zemí bývalého Sovětského svazu byli opravdu dříve zvyklí psát v ruštině!

Poté, co budoucí kolega či kolegyně prokáže, že se domluví česky s pacienty i se svými spolupracovníky, nastupuje na půlroční praxi do nemocnice, obdobně jako naši medici v šestém ročníku. A po absolvování této povinné praxe,kterou by lékařská komora mimochodem klidně zrušila, následuje aprobační zkouška ze čtyř základních oborů.


Komora: Ať jsou zkoušky rozdělené a cizinci je skládají s mediky

Návrh komory, aby zkouška byla rozdělena do čtyř dnů, ministerstvo odmítalo, proto musí uchazeč složit zkoušku ze všech oborů naráz. To jistě není jednoduché, zejména pro kolegy z Ukrajiny, Ruska nebo Kazachstánu, tedy ze zemí, kde nejenom úroveň zdravotnictví, ale také vysokých škol výrazně zaostává za našimi standardy.

Komora navrhuje, aby cizinci skládali jednotlivé části aprobační zkoušky spolu s našimi mediky na fakultách. Předešlo by se tak dohadům, zda někdo nepožaduje po cizincích něco, co nemusí znát naši medici.


Bezostyšné porušování zákonů

Ředitelé nemocnic i hejtmani, kteří si pokračování Projektu Ukrajina vynutili, tvrdí, že pokud by z té které jejich nemocnice odešlo pár Ukrajinců bez aprobační zkoušky, museli by dané oddělení či nemocnici zavřít. Člověka až jímá hrůza z bezostyšnosti, se kterou přiznávají, že jejich nemocnice porušují nejenom zákoník práce a vyhlášku o personálním vybavení, ale i další právní předpisy.

Před složením aprobační zkoušky jsou totiž cizinci v postavení mediků. V žádném případě nemohou sami léčit, a to ani pod nějakým formálním dohledem či dozorem, který může stačit u našich mladých lékařů. Ti totiž, na rozdíl od cizinců, zákonem předepsanou odbornou způsobilost mají. Cizinec bez aprobační zkoušky zkrátka není pro nemocnici žádná pomoc, ale spíše přítěž. Někdo se mu musí věnovat, někdo by ho měl učit. Není pravým důvodem toho, že cizinci u zkoušek propadají, to, že je nikdo neučí a že jsou naopak zneužíváni jako laciná pracovní síla a přetěžováni tolik, že se vůbec nemají čas na zkoušky připravovat?


Útok na lékařskou komoru

Porušování právních předpisů a ohrožování pacientů Ministerstvo zdravotnictví nejen kryje, ale bohužel přímo spoluorganizuje. Navzdory opakovaným žádostem komora například stále nedostala přehled, v jakých nemocnicích se cizinci z Projektu Ukrajina bez aprobační zkoušky pohybují. 

Korunu celému tomu hazardu se zdravím našich pacientů dodali ředitelé nemocnic, když na společném jednání vyzvali premiéra Babiše k tomu, aby zrušil povinné členství v České lékařské komoře. To je typické, místo řešení závažného problému pokus o likvidaci toho, kdo na problém upozorňuje. Co na tom, že pár nemocných ten jejich nezodpovědný hazard zaplatí zdravím či životem. Papalášům na obyčejných lidech nezáleží. Papaláš si své VIP léčení vždycky nějak zařídí.

Milan Kubek

Foto: ČLK


reklama

reklama

reklama

reklama