Hlavička
17/06/2022

Ministerstvo zdravotnictví představilo priority předsednictví v EU. Zaměří se na oblast onkologie a také na očkování

Důraz na problematiku onkologie, dostupnost léčby vzácných onemocnění, očkování nebo elektronizaci zdravotnictví a sdílení dat. To jsou jen některé z hlavních priorit, které ministerstvo zdravotnictví představilo dnes na tiskové konferenci krátce před nástupem půlročního období, kdy bude ČR předsedající zemí Rady Evropské unie.

reklama

reklama

„Jsem nesmírně rád, že plány, které jsme napříč politickým spektrem připravovali, mohu realizovat. Podařilo se nám připravit důstojnou reprezentaci České republiky a připravili jsme mnoho bodů, které pomohou českým pacientům,“ zahájil svoji řeč na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jednou z hlavních priorit bude komplexní péče o onkologické pacienty, jejíž součástí je také debata o lécích pro vzácná onemocnění. Česká republika tak chce navázat na Francii a zároveň už jedná se Švédskem, které by mělo v rozjetých záležitostech pokračovat od 1. ledna 2023.

„Chceme, aby léky byly dostupné za co nejnižší cenu pro všechny občany. Ne aby byly dostupné jen ve velkých zemích a po několika letech v Česku,“ upozornil Válek s tím, že Česká republika si v léčbě onkologických onemocnění stojí moc dobře.

reklama

Přesto pokud se například objeví nový nápad, že u screeningu rakoviny prostaty v rámci definovaných skupin je efektivnější magnetická rezonance, všechny státy by se měly podle ministra zdravotnictví podílet na sběru dat, jestli tato metoda smysl má, či nemá.

Ministerstvo zdravotnictví v průběhu předsednictví plánuje celou řadu konferencí zaměřených na oblast zdraví. Ve dnech 13. a 14. července bude třeba CZ PRES v Brně pořádat expertní konferenci k onkologii, která si klade za cíl formulovat výzvu v oblasti implementace akčního plánu boje proti rakovině. 
Téma bude i předmětem debaty na neformálním jednání ministrů zdravotnictví, které proběhne v Praze na počátku září. V říjnu se pak v Praze uskuteční konference k tématu vzácných onemocnění.

„Naše konference se bude věnovat novým způsobům péče a tomu, jak zabezpečit evropský plán boje s rakovinou a jak bude detailně implementován. Jaké kroky je potřeba udělat, aby implementace probíhala a aby byla úspěšná pro všechny pacienty,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Důležitost očkování a úprava smluv s dodavateli vakcín

Dalším velkým tématem je podle ministra Válka očkování, a to nejen ke covidu-19, ale obecně. 

„Očkování zachraňuje lidské životy a my chceme, aby se Evropská unie stavěla k očkování vědecky,“ upozornil Válek a dodal, že i vzhledem k velkému přílivu uprchlíků, hlavně maminek s dětmi z Ukrajiny, je potřeba poskytnout takovou zdravotní péči, aby o ně bylo postaráno. 

„Všechna tato témata se dotýkají nejen občanů Česka. Jako ministr garantuji, že pokud bude předsednictví úspěšné, tak se výrazně posune kvalita péče nejen pro občany EU, ale stejně tak pro občany České republiky, protože jsme plnohodnotnými hrdými občany EU. My jsme devátá největší země EU a na to musíme být pyšní,“ řekl.

Vedle očkování obecně chce Česko prosazovat také změny ve smlouvách s dodavateli vakcíny, a to zejména s firmami Moderna a Pfizer/BioNTech o vakcínách proti covidu-19. 

„Naše představa je taková, že nebudou zbytečně vyráběny očkovací látky, o které není zájem. Je to neekologické, neekonomické a v dnešní době neobhajitelné,“ upřesnil Válek. EU by měla také získávat každý rok nejmodernější vakcíny upravené podle mutací koronaviru.

V listopadu pak proběhne v Praze konference k očkování. Ta nebude zaměřena primárně na očkování proti covidu-19, ale i na budování důvěry v očkování, boj s dezinformacemi a využití nástrojů, které byly vyvinuty, pro potřeby případné další krize. 

„V rámci našeho předsednictví uspořádáme celou řadu konferencí a diskusních fór. Jsem přesvědčen, že námi zvolená témata jsou aktuální pro všechny země EU, a proto i práce s nimi bude intenzivní a povede k jejich společnému řešení,“ doplnil ministr Válek.

Covid a příprava na podzim

Co se týče covidu-19 a přípravy na letošní podzim, tak podle ministra zdravotnictví je na čase ukončit politické rozhodování o viru a pokorně přijmout doporučení odborníků. Prosazovat se bude dle odborníků očkování pravidelně v srpnu až září pro rizikové skupiny, aby lidé byli nejvíc chráněni v říjnu až únoru, kdy vlna epidemie kulminuje. Týká se to například pacientů s diabetem, kteří již o převaze benefitů vědí a jsou proočkovaní z 90 procent. Stejně tak profitují z očkování lidé po transplantaci, lidé starší 60 let nebo 50 let, kteří mají další onemocnění.

V nemocnicích a ordinacích a ve veřejné dopravě se doporučí během podzimu a začátkem jara nošení respirátorů. Zároveň ministr Válek nechce prosazovat ani žádné restrikce pro neočkované nebo covid pasy.

„Covid pas byl nástroj užitečný, ale dnes není moc důvod v něm pokračovat a není vhodné dávat plošné lockdowny, zákazy a omezování, protože efekt se ukázal jako nedostatečný. Čína takto postupuje a nedostává virus pod kontrolu,“ vysvětlil.

Evropský datový prostor

Do třetice zmínili představitelé ministerstva zdravotnictví důležitost tématu evropského datového prostoru pro sdílení zdravotnických dat. K němu bude Česká republika tvořit i návrh nařízení EU a posílení role EU v oblasti zdraví. 
Společně by podle Dvořáčka měla EU vystupovat například v jednáních se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o mezinárodním nástroji pro prevenci pandemií a připravenosti na ně.

„Chceme, aby data chodila za pacientem. ČR je v tomto směru vepředu. Když pacient podstoupí například magnetickou rezonanci, jiná nemocnice si může výsledky stáhnout. Máme propojená všechna zdravotnická zařízení v ČR, ale i na Slovensku,“ upřesnil Válek s tím, že například Finsko má propojená i zdravotnická data. Na bilaterální úrovni bude Česko s Finskem jednat nejen o výhodách systému, ale hlavně o rizicích a nevýhodách, aby se mohl náš systém posunout ještě dále.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

reklama

reklama


reklama

reklama