Hlavička
Zprávy -
07/09/2022

Ministerstvo zdravotnictví zaplatilo v roce 2021 na exekucích z důvodu své nečinnosti minimálně 3,6 milionu korun, informuje NKÚ v kontrolní zprávě

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) uhradilo v loňském roce minimálně 3,6 milionu korun, protože nesplnilo soudem uložené povinnosti ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vyplývá to z kontroly údajů závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2021, kterou provedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

reklama

reklama

„Ačkoliv je ministerstvo zdravotnictví povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti ministerstva, v několika případech tak opakovaně a dlouhodobě nečinilo. Tím vyvolalo čtyři exekuční řízení. MZd tak některé stanovené úkoly neplnilo nejhospodárnějším způsobem, což je jeho povinnost,“ píše NKÚ ve zprávě.

Kontroloři se zaměřili také na údaje, které ministerstvo předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet neobsahoval významné nesprávnosti. Kontrola probíhala i v otevřeném účetním období 2021. Ministerstvo zdravotnictví proto průběžně opravovalo nedostatky, které kontroloři zjistili. 

Hodnota opravných účetních zápisů činila 11 miliard korun (z toho 9,6 miliardy byla oprava podmíněných závazků z transferů) a hodnota oprav v rozpočtové klasifikaci, zejména oprava nesprávně zatříděných výdajů na transfery poskytované obecním a krajským nemocnicím, dosáhla čtyř miliard korun. 

reklama

Zdroj grafu: Nejvyšší kontrolní úřad

„Po provedení těchto oprav sestavilo MZd účetní závěrku, která dle názoru NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, a předložilo údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021, které jsou dle názoru NKÚ spolehlivé. Opatření přijatá k nápravě nedostatků z předchozí kontroly realizovalo MZd v plném rozsahu,“ dodal NKÚ.

Autor: redakce NašeZdravotnictví.cz

Foto: Nejvyšší kontrolní úřad (facebook)

reklama

reklama


reklama

reklama