Hlavička
Tempus -
28/02/2023

Profesor Štěpán Svačina znovu zvolen předsedou ČLS JEP. Jaké jsou cíle pro nové období?

Na nedávno skončeném sjezdu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bylo zvoleno nové vedení a předsedou se znovu stal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Položili jsme staronovému předsedovi pár otázek.

reklama

reklama

Jaké závěry přineslo jednání posledního sjezdu delegátů ČLS JEP? Co bylo hlavním tématem?

Na programu byly agendy, které podle stanov přísluší sjezdu, např. zpráva o činnosti a ekonomice. Byl schválen vznik tří nových společností. Jednalo se o Českou mikrobiomovou společnost, Společnost pro porty a permanentní katétry, Českou společnost rekonstrukční mikrochirurgie. ČLS JEP má nyní téměř 37 tisíc členů, 119 odborných společností a 33 spolků lékařů. Byla schválena změna stanov a vzniklo tzv. profesní členství. Jednotlivé společnosti mohou 
upravit stanovy tak, že části členů mohou být změněna práva. Některé kategorie členů, např. laboranti či porodní asistentky, mohou mít omezeno volební právo ve volbách do výboru společností, nebo naopak mohou ve volbách mít garantováno místo ve výboru. 

V některých společnostech něco takového neoficiálně již bez problémů existovalo. V jiných se v minulosti stávalo, že nábor nových členů zejména z řad lékařů ovlivňoval výrazně volby výboru. Definice profesního členství ale není povinností a společnosti mohou mít i jednotnou členskou základnu.

reklama

Šlo o sjezd volební. Bylo zvoleno nové předsednictvo. Jak se změnilo?

Obměnilo se pět členů předsednictva a z toho čtyři již nekandidovali. Předsedkyně revizní komise rovněž již nekandidovala a byl zvolen její nový předseda docent Votava. Členové předsednictva pak zvolili nové vedení Společnosti. Byl jsem znovu na čtyři roky zvolen předsedou, prof. Škrha prvním místopředsedou, prof. Palička druhým místopředsedou, prof. Zima vědeckým sekretářem a prof. Pařízek pokladníkem.

Byl jste tedy znovu zvolen předsedou. Ke gratulaci se samozřejmě nabízí i otázka: co považujete za cíl nebo úkol pro další období?

Samozřejmě změny, které povedou ke zlepšení našeho zdravotnictví – v připomínkovém řízení máme šanci ovlivnit mnoho vyhlášek a zákonů. Máme významnou účast v mnoha orgánech ministerstva. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek poděkoval v úvodním projevu mně za předsedání Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) a dále například prof. Benešovi a doc. Mechlovi za práci v tzv. přístrojové komisi MZ ČR, v dalších komisích pracují i další. Samozřejmým úkolem ČLS je podpora vědy a pořádání edukačních akcí a také vydáváme 33 lékařských časopisů. Chceme ČLS dále digitalizovat, již nyní má každý člen možnost podívat se na svou stránku a kontrolovat své údaje. To je důležité pro elektronické volby, které se staly běžným postupem, jak společnosti volí své výbory i výbory sekcí.

Jak se Společnost změnila v posledních letech, co jste ji vedl?

Jsme mnohem více vidět v médiích i na veřejnosti – pořádáme hodně tiskových konferencí, oblíbenou akcí jsou tzv. cluby JEP. Vzniklo nové studio pro distanční semináře a došlo také k mnoha úpravám v Lékařském domě, kde je i nová telefonní ústředna a vysokokapacitní připojení k sítím… Je toho mnohem více.

Co považujete za největší problémy českého zdravotnictví?

Systém zdravotního pojištění, které je pojištěním virtuálním a udržuje ustálený stav. Léčba pak může být pacientům nedostupná a také pacient není stimulován k prevenci. I v systému vzdělávání lékařů by šlo mnohé změnit. Tragický je nedostatek lékařů v některých oborech a regionech. 

Jak vidíte vztah Společnosti a lékařské komory? Je potřeba něco měnit?

Vzájemné vztahy jsou velmi dobré, řada funkcionářů ČLS je ve Vědecké radě ČLK. Naše organizace by jistě šlo i více propojit a tomu jsme otevřeni. 

Autor: Michal Sojka

Foto: ČLS JEP (Facebook)

reklama

reklama


Mohlo by vás zajímat

Obrázek
Tempus -
20/05/2024

Čekání na reformu jako čekání na Godota

Zdravotníci uzavřeli s vládou dohodu, díky níž má dojít k výraznému navýšení platů. Už se začínají objevovat kritikové, kteří jako mantru opakují, že jde o špatný, nesystémový krok, kterému měla nejprve předcházet reforma zdravotnictví. Jsem už na tyto řeči alergický. Od roku 1995, kdy se pohybuji v lékařských organizacích, slýchávám od různých politiků, expertů a novinářů, že nejprve se musí udělat reforma, aby se ušetřilo, a teprve pak se mohou zvýšit platy. Jenomže od roku 1995 dodneška žádná trvalá reforma neproběhla. A co je důležité: žádná ani neproběhne. Čekání na ni je jako čekání na Godota, který nepřijde. Kdo si myslí opak, je buď naivní, nebo ideologicky předpojatý. Od oslavované proklamace „Musíme udělat reformu!“ k činům je cesta nekonečně dlouhá. Politická reforma prostě nebude a hned ze tří důvodů. Ale nezoufejte! Potřebnou změnu si můžeme vynutit sami. A tím tu reformu vlastně udělat.


reklama

reklama