Hlavička
Zprávy -
24/01/2024

Začíná průlomový výzkum psychedelické terapie se zapojením NÚDZ. EU ho podpoří 6,5 miliony eur

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) se zapojí mezi konsorcium 19 evropských organizací z devíti zemí, které získalo více než 6,5 milionu eur (přes 160 milionů korun) od Evropské unie na výzkum využití psilocybinu pro léčbu psychologického distresu u nevyléčitelně nemocných lidí vyžadujících paliativní péči. Je to tak podle mluvčího NÚDZ Jana Červenky poprvé, co EU financuje multicentrickou klinickou studii zaměřenou na psychedeliky asistovanou terapii.

reklama

reklama

Studie bude zkoumat, zda terapie psilocybinem může v rámci paliativní péče pomoci ulehčit psychologické a existenciální úzkosti u pacientů trpících jedním ze čtyř různých nevyléčitelných progresivních onemocnění: pokročilou chronickou obstrukční plicní poruchou (CHOPN), roztroušenou sklerózou (RS), amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) a atypickou Parkinsonovou chorobou (APD).

Začátkem roku 2024 začnou čtyři partnerské instituce v rámci studie léčit více než 100 pacientů. Český Národní ústav duševního zdraví se ve studii zaměří na pacienty s roztroušenou sklerózou. Na pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou bude cílit výzkum probíhající v Dánsku na University of Copenhagen a Bispebjerg Hospital. University Medical Center Groningen se zaměří na pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, portugalská Champalimaud Foundation na atypickou Parkinsonovu chorobu.

„Psychedelika se již ukázala jako efektivní ve zmírnění úzkostí a existenciálního distresu u onkologických pacientů s terminální diagnózou, ukazují se však jako velmi nadějná i u jiných diagnóz, zejména depresivní poruchy či závislostí. V NUDZ se naše týmy věnují výzkumu psychedelik již zhruba 20 let včetně studií u pacientů, a to jak v indikaci deprese, tak i v rámci paliativní péče. Díky tomu jsme dnes již akceptovanými partnery na mezinárodní úrovni a mohli jsme se podílet na přípravě tohoto projektu. Ten je určitě velkou nadějí pro pacienty, kteří se aktuálně přímo potýkají se zásadní otázkou – nevyhnutelnou konečností vlastní existence,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Páleníček, PhD., vedoucí Centra výzkumu psychedelik NUDZ s tím, že cílem studie je zjistit, zda psychedeliky asistovaná terapie je tou správnou cestou, jak tuto náročnou skutečnost akceptovat a ulevit od utrpení. 

reklama

Nábor pacientů nejspíš začne na přelomu roku 2024/2025

Účastníci absolvují dvě terapeutická sezení, při kterých jim bude podán buď psilocybin (účinná látka obsažená v lysohlávkách) nebo placebo. Předchozí pilotní studie ukázaly podstatné snížení depresivity a úzkosti u lidí žijících s terminální diagnózou rakoviny, v některých případech s přetrvávajícím účinkem.

„Do studie jsou s námi zapojeni kolegové neurologové z 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří budou v rámci své specializace vybírat vhodné pacienty dle kritérií pro zařazení do studie. Nábor pacientů nejspíš začne na přelomu roku 2024/2025, informace o studii budou zcela jistě zveřejněny na stránkách NUDZ a budeme určitě využívat i šíření informace mezi kolegy a neurologickými pracovišti, pomocí sociálních sítí a dalších mediálních prostředků,” popisuje doktor Páleníček.

Randomizovaná kontrolovaná studie PsyPal představuje první klinickou studii zkoumající bezpečnost a účinky psilocybinu u pacientů, kteří nepodstupují onkologickou léčbu. Robert Schoevers, vedoucí psychiatrie na University Medical Center Groningen v Nizozemsku a hlavní výzkumník projektu PsyPal, poznamenává: „Rádi bychom zjistili, zda můžeme těmto pacientům ulehčit jejich utrpení a zároveň prozkoumat dlouhodobé výsledky této léčby pro pacienty a jejich rodiny.  Tento aspekt se často přehlíží, ale je nesmírně důležitý.“ Studie probíhá ve spolupráci s HumanKindLabs.

Progresivní degenerativní onemocnění

Všechna čtyři onemocnění jsou nevyléčitelná a hluboce mění život, vedou ke ztrátě samostatnosti a těžkému psychickému strádání. Studie naznačují, že příznaky deprese a úzkosti postihují 34 % až 80 % osob s těmito onemocněními, což zdůrazňuje naléhavou potřebu inovativních intervencí. Dopad život limitujících nebo život ohrožujících onemocnění na fyzický, emocionální, sociální a spirituální well-being člověka je hluboký.

Zatímco někteří zažívají osobní růst, jiní čelí existenciálním problémům, jako je ztráta naděje a smyslu, změny v rodinných a společenských rolích a pocity zátěže. Konvenční intervence u pacientů s paliativní péčí často selhávají a vyžadují inovativní a účinnou léčbu. V důsledku toho se u těchto pacientů velmi často vyskytují deprese, úzkost, demoralizace a snížená kvalita života.

Současný výzkum v oblasti psychedelické vědy, zaměřený zejména na psilocybin, prokázal slibné výsledky u osob, které se potýkají s depresí a duchovním strádáním v důsledku nevyléčitelných onemocnění. Psychedeliky asistovaná psychoterapie, která integruje užívání psilocybinu v bezpečném prostředí spolu s odbornou psychologickou podporou, zavádí inovativní terapeutický přístup, který řeší nejen příznaky deprese a úzkosti, ale také podporuje spirituální well-being a kvalitu života u pacientů v paliativní péči.

PsyPal kombinuje psychoterapii a farmakoterapii, aby bylo možné cíleně pomáhat pacientům v těchto obtížných situacích.  Kromě okamžitých klinických výsledků se zaměřuje na trvalou pohodu pacientů a jejich rodin po léčbě psychoaktivními látkami. Pomocí vzájemné podpory a on-line nástrojů si projekt klade za cíl posílit mechanismy zvládání a zmírnění úzkosti v době, kdy se lidé blíží ke konci svého života.

Výsledkem tohoto přístupu není pouze klinické hodnocení, vede také k mezioborovému partnerství, které tvoří 19 spolupracujících evropských organizací z 9 zemí. Konsorcium sdružuje odborníky na různá dlouhodobá onemocnění, psychiatry, lékaře poskytující paliativní péči, psychology a odborníky na psilocybinovou terapii spolu s výzkumníky zaměřenými na duchovní péči a zástupce náboženských institucí.

Do konsorcia PsyPal jsou zapojeny následující organizace (v abecedním pořadí): 29k, A+ Science, Bispebjerg Hospital, Champalimaud Foundation, European Association for Palliative Care (EAPC), European Federation of Neurological Associations (EFNA), European Psychiatric Association (EPA), HumanKindLabs, IESE Business School, Lung Alliance Netherlands, Madopa, Národní ústav duševního zdraví, Norrsken Mind, OPEN Foundation, University Medical Center Groningen (UMCG), University of Copenhagen, University of Groningen, University of Stockholm, Uppsala University. Spolu s tím bude konsorcium aktivně spolupracovat s aliancí PAREA (Psychedelic Access and Research European Alliance).

Autor: Jan Červenka (mluvčí NÚDZ), redakce Našezdravotnictví.cz

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama