Hlavička
05/07/2020

Řešení nedostupné péče v pohraničí? Za lékařem do ciziny, ukazuje Rakousko

Příhraniční regiony v Česku často trpí nedostupností zdravotní péče. Lidem chybí lékaři, ambulance, specialisté i nemocnice. Vyhlídky na obrat příliš nadějné nejsou, ale příklad česko-rakouské spolupráce ukazuje, že řešení existuje – hledat pomoc za hranicemi.

reklama

reklama

Český pacient, který má německého nebo rakouského lékaře? A zdravotní kartu v nemocnici v cizí zemi? I když to není příliš dobrá vizitka českého zdravotnictví, pacientům to může být jedno. Dostane se jim srovnatelné nebo i lepší zdravotní péče za stejných podmínek jako doma. 


V Gmündu budou léčit čeští i rakouští lékaři

reklama

Ukázkovým příkladem, jak zlepšit lidem v pohraničí zdravotní péči a s tím i kvalitu života, je rakousko-český projekt Healthacross for Future. Lidé z Českých Velenic díky němu mohou být ambulantně ošetřeni v rakouském Gmündu. Tuto možnost Češi využívají už sedm let a každoročně jich rakouští lékaři ošetří asi tisícovku.

Brzy by se lidem z české strany hranice měla díky projektu otevřít i možnost stacionární péče, tedy takové péče, kdy jsou závislí na opakovaných návštěvách v ambulanci lékaře. Ovšem ani tím to nekončí – v současné době v Gmündu vzniká také první přeshraniční zdravotnické centrum. Už od příštího roku tam budou pod jednou střechou spolupracovat rakouští a čeští lékaři, terapeuti, pečovatelé a další personál, kteří budou poskytovat zdravotnickou péči rakouským a českým pacientům.


Dvě města jdou příkladem celé hranici

Město České Velenice leží v Jihočeském kraji přímo na hranicích s Rakouskem. Má přes 3,5 tisíce obyvatel, a když si při pohledu na mapu člověk odmyslí hranici, vypadá spíše jako městská část trochu většího rakouského Gmündu. Ten je z druhé strany na hranici nalepený stejným způsobem. Ve Velenicích jsou dva praktičtí lékaři, jeden dětský, jeden ženský a jeden zubní.

Nebýt hranice, nepochybně by se Veleničtí se sousedy běžně potkávali u stejného lékaře. A brzy tomu tak i bude. Tato dvě města se do jisté míry stanou laboratoří pro celé česko-rakouské pohraničí a ukázkou toho, jak by mohli zdravotníci obou zemí spolupracovat.

Slouží k tomu právě projekt Healthacross for Future. Českým euroskeptikům se hodí připomenout, že ho celý už od roku 2017 hradí Evropská unie, která tím podporuje přeshraniční spolupráci. Stavbu zdravotnického centra, jeden z cílů projektu, zase zaplatí Rakušané ze svého programu pro regionální rozvoj.


Sanitkou 60 kilometrů nebo přes hranici 200 metrů

Radost panuje na obou stranách hranice. „Představte si, že jste český občan, bydlíte v Českých Velenicích a vidíte, že na druhé straně hranice, dvě stě metrů od vás, stojí nemocnice. Vy ale nemáte žádnou možnost ji využít. Když budete mít nehodu, přijede pro vás z dvacetikilometrové vzdálenosti sanitka a odveze vás pak do šedesát kilometrů vzdálených Českých Budějovic. To byla přesně situace, kdy jsme si řekli, že v dnešní spojené Evropě by měla být hranice otevřená také pro zdravotní péči,“ říká Elke Ledlová, vedoucí iniciativy Healthacross při Dolnorakouském zdravotním a sociálním fondu. Rakušané aktuálně vyjednávají s českými pojišťovnami, aby mohli české pacienty přibrat i do tzv. stacionární péče.

Své nadšení neskrývá ani vedoucí oddělení zdravotní péče Krajského úřadu Jihočeského kraje Petr Studenovský: „Ten projekt nám ukazuje, že zdravotní péče nezná žádné hranice. Zároveň s sebou přináší enormní zlepšení kvality života lidí v regionu.“


Spolupráce českých a rakouských lékařů je v Evropě jedinečná

Tohoto budování společné zdravotní péče si všimla a ocenila ho i Světová zdravotnická organizace (WHO). Projektu věnovala dokonce samostatný report, aby k němu přitáhla mezinárodní pozornost.

„Spolupráce českých a rakouských lékařů a zdravotnického personálu z obou zemí je v Evropě jedinečná. Třicet let od pádu železné opony jde o zvláště hezký symbol, který ukazuje, že padly také hranice v našich hlavách,“ pochválil inciativu také Martin Eichtinger, radní Dolního Rakouska a předseda Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu.

Projekt této přeshraniční zdravotní péče financuje Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRE) z programu Interreg Rakousko – Česká republika. Nejde přitom zdaleka jen o zdravotnictví, to je jen jeden z 60 projektů mezi oběma zeměmi. Program podporuje spolupráci v mnoha jiných oblastech, od univerzit přes muzea až po obce a spolky.

Všechny projekty musí vznikat v přeshraniční spolupráci mezi Čechy a Rakušany a musí mít pozitivní přínos pro další vývoj programového území. Evropská unie na program Interreg už uvolnila 97 800 000 eur. Podpora probíhá ve čtyřech tematických oblastech: výzkum a inovace, přírodní prostředí a zdroje, lidské zdroje a spolupráce mezi institucemi.


David Garkisch

Foto: Piqsels.com, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama