Hlavička
Kauzy -
19/09/2023

Zástupci Sekce mladých lékařů ČLK a zdravotnických odborů předali společně požadavky do rukou ministra Válka. Ten údajně řešení má

Sekce mladých lékařů České lékařské komory (SML ČLK) společně s Lékařským odborovým klubem a Svazem českých lékařů Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR předali v pondělí do rukou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka prohlášení zahrnující jejich požadavky. Co obsahují?

reklama

reklama

O spojení Sekce mladých lékařů ČLK se zdravotnickými odbory jsme již informovali. Už se tedy nejedná jen o malou akci mladých doktorů. Současné podmínky ve zdravotnictví završené novelou zákoníků práce zahrnující dobrovolné navýšení přesčasových hodin, kterou už podepsal i prezident Petr Pavel, se nelíbí ani starším kolegům. 
„Prezident republiky novelu zákoníku práce, která diskriminuje lékařky a lékaře, podepsal, patrně aniž se stačil seznámit s našimi argumenty," uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek. 

Připojení odborů k iniciativě „Lékaři jsou jenom lidi“ považuje prezident SML ČLK Jan Přáda ale za velmi důležité. „Vláda je ze zákona povinna jednat se zástupci odborů, odbory poskytují svým členům právní ochranu a právní servis odborů poskytl kompletní návrhy ukotvení našich požadavků do legislativy,“ vysvětlila Sekce na svých facebookových stránkách.

Požadavky jsou následující:

reklama

1) Požadujeme zrušit § 93a, kterým se zvyšuje objem přesčasové práce pro zdravotníky a upravit režim 24hodinových směn, tj. upravit § 90. Požadujeme, aby byl ve zdravotnických zařízeních důsledně dodržován zákoník práce.

2) Chceme nastavit přijatelné a dlouhodobě udržitelné pracovní podmínky:

  • navrhujeme legislativně ukotvit systém benefitů, jako jsou výsluhy, rehabilitační a lázeňská péče a podmínky pro dřívější odchod do důchodu bez krácení penze,
  • trváme na důsledném dodržování povinnosti zaměstnavatelů zajistit mladým lékařům atestační přípravu v zákoně stanovené době.

3) Požadujeme samostatným zákonem upravit odměňování zdravotníků a lékařů, které se bude odvíjet od náročnosti profese a naplní závěry Memoranda, které v roce 2011 podepsala Vláda ČR s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů po akci „Děkujeme, odcházíme“ a slibu, který dal ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, že se adekvátně navýšení platů lékařů zvýší platy ostatních zdravotníků.

Od prosince bez dalších dobrovolných přesčasů

I když zástupci SML ČLK již usedli ke společnému stolu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a dalšími náměstky a řediteli nemocnic na téma přesčasů a odměňování ve zdravotnictví obecně, žádné návrhy na zlepšení situace zatím z vládní strany nepřišly.

I proto stále trvá, že minimálně 4000 lékařů je ochotných vypovědět „dobrovolné“ přesčasy, nebo ukončit svůj pracovní poměr od 1. prosince letošního roku. V prosinci by tak mohli chybět lidé až na 24 000 nemocničních službách.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce řešení předložit na jednání s mladými lékaři, které se uskuteční 20. října. Nejdříve s ním chce ale seznámit ministra práce Mariana Jurečku. 

„Věřím, že tento návrh bude vyhovovat mladým lékařům a tento problém vyřeší," řekl Válek bez dalších podrobností na pondělním jednání odborů. „Musíme najít řešení. Jsem si vědom toho, že tak jak ten pozměňovací návrh prošel, tak je to velký problém," dodal.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Sekce mladých lékařů ČLK (facebook stránka)

reklama

reklama


reklama

reklama