Hlavička
25/03/2019

Stát odškodní možné následky očkování. Má to otupit strach

Za možnou újmu na zdraví v souvislosti s očkováním stát zřejmě napříště odškodní rodiče nebo blízké poškozeného dítěte. A to i v případě, že by zemřelo. Nový zákon dnes schválila vláda. Měl by otupit hrany ve sporu o bezpečnost očkování, slibuje si ministr zdravotnictví.

reklama

reklama

Zákon vládě předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Jde o novou možnost pro lidi, kterým vznikla újma na zdraví po povinném očkování. Úvaha je následující: pokud stát v boji proti infekcím nařizuje povinné očkování, měl by na sebe také vzít odpovědnost za případnou újmu na zdraví. 

„Napravujeme dluh z minulosti. Věřím, že zákon pomůže otupit hrany a přinést záruky těm, kteří se obávají očkování, a také přispět k větší míře proočkovanosti, která v tuto chvíli klesá,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zákon teď míří do Poslanecké sněmovny. Aby vešel v platnost, musí s ním souhlasit poslanci, senátoři a nakonec i prezident. Problémy při jeho přijetí se ale příliš neočekávají. Jde o standardní model užívaný v ostatních zemích a ministerstvo se na něm shodlo s odbornými společnostmi i občanskými sdruženími. 

reklama


Újma po očkování? Jde asi o pět případů ročně

Zdravotní následky očkování jsou mimořádně vzácné. Vakcinologové tvrdí, že jde zhruba o pět případů ročně, a o „jednotkách případů“ mluví i ministr Vojtěch. Podmínkou odškodnění je žádost, kterou poškozený nebo jeho zákonný zástupce podá spolu s dalšími podklady na Ministerstvo zdravotnictví do tří let od doby, kdy vznikla újma.

Předem se počítá s tím, že by to mohlo stát od stovek tisíc až po desítky milionů. V té nejhorší variantě by mohlo jít o sto milionů ročně z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. „Výše případného odškodnění bude individuální a bude se odvíjet od míry zdravotní újmy. Zákon odkazuje na stejná pravidla, která se používají již dnes podle občanského zákoníku, kde je nejvyšší částka u ztížení společenského uplatnění přibližně deset milionů korun. Považujeme za správné stejnou újmu na zdraví odškodnit stejně, ať je způsobena povinným očkováním, chybou lékaře, dopravní nehodou, nebo násilným přepadením. Proto odkazujeme na občanský zákoník,“ doplnil ministr Vojtěch. 


Případy posoudí znalci, lékaři i komise. V krajním případě soud

Soudci s některými zdravotnickými odborníky – lékaři i právníky – připravili metodiku odškodňování, kterou doporučil používat i Nejvyšší soud. Fakticky jde o to, že se konkrétně u každého poškozeného posuzuje jeho zdravotní stav a jeho omezení jednotlivých funkcí, činností nebo uplatnění ve společnosti. 

„Každý případ bude posuzován jednotlivě, bude se využívat odborných znaleckých posudků, nahlížet do zdravotnické dokumentace, a bude-li potřeba multioborové posouzení, svolá se odborná komise,“ přiblížil nové možnosti ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Poškozený, který nebude spokojen se závěrem ministerstva, má právo obrátit se na soud. 


Možné následky? Otok, vyrážka i artritida

Újma na zdraví musí být pravděpodobným důsledkem povinného očkování, ale nemusí být prokázána přímá příčina mezi očkováním a újmou na zdraví. Některé možné dopady zákon přímo zmiňuje: „Z odborného medicínského poznání vyplývá, že určité případy újmy na zdraví, například anafylaxe nebo anafylaktický šok, branchiální neuritis, encefalopatie, chronická artritida, vyskytnou-li se v určitém čase po očkování, jsou velmi pravděpodobně důsledkem reakce organismu na podání konkrétní očkovací látky.“

Ministerstvo zdravotnictví vydá k zákonu prováděcí vyhlášku, ve které bude definovat k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve které nastává. 


David Garkisch

Foto: Pixabay.com, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama