Hlavička
Zprávy -
06/06/2023

Tým z Masarykovy univerzity získal americký patent na léčbu leukémie

Čeští vědci si připisují další úspěch v oboru medicíny. Tým docenta Marka Mráze z Masarykovy univerzity a FN Brno získal americký patent na využití GAB1 inhibitorů v léčbě hematologických malignit (leukémie a lymfomy). Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.

reklama

reklama

Chronická lymfocytární leukémie je nejčastější typ leukémie u dospělých lidí (jde o nádorové onemocnění z B-lymfocytů, tedy buněk imunitního systému, které jinak brání tělo před patogeny tím, že vytvářejí protilátky). Mráz a jeho tým v roce 2018 získal ve vědecké komunitě velmi ceněný ERC Starting Grant, a i díky němu se mohl zaměřit na intenzivní výzkum vzniku a léčby této nemoci.

Přihláška do patentového řízení v USA byla podána v roce 2020 a od této chvíle pracoval na udělení patentu i tým Centra pro transfer technologií MU. „Tento patent je monopolem na území USA na využívání GAB 1 inhibitorů jako léčiva na hematologické malignity (leukémie) a Masarykova univerzita s FN Brno jsou vlastníky těchto práv, což je nezbytná podmínka při vývoji nových léčiv a pro potenciální spolupráci s farmaceutickými společnostmi,“ říká Markéta Vlasáková, manažerka duševního vlastnictví CTT MU, která tým docenta Mráze provedla celým patentovým procesem.

Vývoj nových léčiv je multidisciplinární běh na dlouhou trať a vědecký tým docenta Mráze má oproti jiným výzkumným skupinám, které se také snaží vyhrát nad leukémií, určitou výhodu. 

reklama

„Klíčová je možnost opřít se o expertízu docenta Kamila Parucha (MU), který je velmi zkušeným medicinálním chemikem a se kterým plánujeme dále společně GAB1 inhibitory vyvíjet. Obrovskou devízou je i úzká spolupráce s klinickými lékaři na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno, která umožňuje studovat biologii GAB1 v kontextu primárních vzorků pacientů s CLL, lymfomů či akutní myeloidní leukémií,“ doplňuje Mráz.

Udělení amerického patentu je významným milníkem, rozhodně však nejde o fázi konečnou. „Terapeutické strategie v onkologii se v posledních deseti letech výrazně vyvíjí. Proto bychom chtěli mít postupem času nový inhibitor, který je specifický vůči cílové GAB1 molekule, má příznivý farmakokinetický profil, je patentově ochráněn a má potenciál využití u pacientů s jedním ze studovaných nádorových onemocnění krve,“ dodává Mráz.

Autor: redakce Našezdravotnictví.cz

Foto: Masarykova univerzita Brno

reklama

reklama


reklama

reklama