Hlavička
Zprávy -
10/01/2022

Vstoupila v platnost novela konopného zákona. Přináší lepší možnosti pěstitelům i pacientům

Lehčí získání licence na pěstování léčebného konopí, možnost vyššího obsahu účinné látky v technickém konopí nebo také to, že pěstitelé už nebudou muset prodávat lékařské konopí jen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). To jsou jen některé body, které jsou součástí novely zákonů o návykových látkách a o léčivech. V platnost vstoupila 1. ledna letošního roku.

reklama

reklama

„Důsledkem této novely bude na jedné straně zmírnění zákonných omezení nakládání s určitými kategoriemi konopí, na straně druhé pak liberalizace trhu s léčebným konopím, což by ve svém souhrnu mělo vést k vyšší dostupnosti (podle zákonodárců) méně nebezpečných forem konopí ve společnosti,“ říká advokát Mojmír Ježek s advokátní kanceláře ECOVIS Ježek.

Na začátek je možná dobré napsat rozdíl mezi léčebným a technickým konopím. Konopím pro léčebné použití se myslí konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí nebo ke zpracování za tímto účelem. Je tedy určena pro léčebné použití. 

Technické konopí pěstují zemědělci a zahrádkáři k jiným účelům, než je využití jejích omamných účinků na lidský organismus. I z tohoto důvodu už nebudou muset pěstitelé podle advokáta Ježka prokazovat, že podíl THC v žádné z nich nepřekročil zákonem stanovený limit, nýbrž by mělo stačit doložení původu použitých rostlin, tedy že pocházejí z osiva odrůd uvedených v předmětném evropském katalogu.

reklama

 

Více odrůd a vyšší podíl THC

Technické, CBD konopí i jiné odrůdy konopí než ty, které jsou uvedeny ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, je nově umožněno pěstovat, a to na základě analýzy, která bude deklarovat zákonný limit THC. Toto je zásadní bod, který umožní legálně pěstovat rozmanitější paletu odrůd konopí se zastoupením rozmanitějších spekter kanabinoidů.

„Na tuto změnu v zákoně jsme čekali, a kdyby nebyla schválena, nezačali bychom s pěstováním technického konopí,“ uvádí Jiří Velechovský, jeden ze zakladatelů společnosti SensiQure, která se zabývá pěstováním léčebného konopí.

Došlo také ke zvýšení maximálního přípustného podílu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (nazývaného delta 9 THC) v rostlinách konopí z 0,3 procenta na jedno procento. Krom zajímavějších odrůd konopí, které budou dosahovat vyššího zastoupení ostatních, státem neregulovaných kanabinoidů, se tímto krokem znatelně zvětší i potenciální výnos, kterého může pěstitel dosáhnout z jedné rostliny, případně jednoho metru čtverečního pěstební plochy zejména ve vnitřních podmínkách.

Pro zpracovatele konopí novela výslovně vyjímá konopí extrakt a tinkturu s maximálním množstvím jednoho procenta THC z kategorie návykových látek.

 

Lehčí získání licence

Další změnou je také zmírnění podmínek pro získání licence na pěstování léčebného konopí, které se využívá ve farmacii. Zatím mohla pěstovat konopí jen právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která dostala licenci k pěstování léčebného konopí od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zároveň povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydané Ministerstvem zdravotnictví.  

Dosavadní stav zákona tak vycházel v zásadě z principů centrálního plánování, kde vítěz výběrového řízení získá faktický monopol na pěstování léčebného konopí v Česku. Rozhodně to však tento „vítěz“ neměl snadné, jelikož musel prodávat pouze SÚKL za podmínek daných výběrovým řízením.

Nově udělí SÚKL licenci každé právnické nebo podnikající fyzické osobě „jen“ na základě žádosti při splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

„SÚKL je povinen rozhodnout o udělení licence do 30 dnů od podání žádosti, přičemž před udělením musí danou pěstírnu ohledat. Stejně jako u dosavadní úpravy se licence uděluje maximálně na dobu pěti let a nepřechází na právního nástupce,“ dodává advokát Ježek.

Novela zákona se opírá o tržní principy a předpokládá fungování více vzájemně si konkurujících pěstitelů. Tito pěstitelé již nemusí prodávat výhradně SÚKL skrz výběrová řízení, ale mohou prodávat těm, kteří mají oprávnění k zacházení s těmito látkami.

Tato liberalizace trhu s léčebným konopím by měla vést k vyšší dostupnosti konopných léčiv. „K nejpozitivnějším změnám legislativy řadíme umožnění vývozu léčebného konopí do zahraničí. Je evidentní, že bude nějaký čas trvat, než se v Česku změní přístup lékařů, pacientů a veřejnosti k léčebnému konopí. Jsme rádi, že v mezičase máme možnost dodávat i na zahraniční trhy,“ uvádí Tomáš Mikula spoluzakladatel společnosti SensiQure.

Podle Velechovského ale panují obavy, že toto zmírnění by mohlo negativně ovlivnit kvalitu producentů léčebného konopí a tím výsledný produkt, který se dostává k pacientům.

„V tomto ohledu SensiQure nadále drží směr odrážející standard evropské licence HACCP, která je přísnější obdobou české licence Správné pěstitelské praxe,“ dodává Velechovský.


Předepisování pouze elektronicky 

Novela také ukládá, že od 1. ledna lze léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek předepsat jen prostřednictvím elektronického receptu.

Lékař vystaví eRecept s příznakem „modrý pruh“. Tento nový druh eReceptu se uloží do Centrálního úložiště elektronických receptů. Lékárník jej pak bude vydávat na základě předloženého identifikátoru eReceptu s modrým pruhem (obdobně jako nyní u standardních eReceptů). 

Lékařů a lékárníků se změny v práci se systémem eRecept dotknou minimálně, naopak bude značně zjednodušený proces evidence a kontroly receptů s modrým pruhem, které bylo nyní nutné vyplňovat ve třech listinných kopiích. 

Na seznam látek, které lze předepisovat výhradně na eRecept s příznakem „modrý pruh“, přibylo od ledna právě konopí pro léčebné použití.

Od roku 2020 ho hradí i zdravotní pojišťovny. Podle údajů Státní agentury pro konopí pro léčebné použití bylo do konce loňského listopadu předepsáno 99,3 kilogramu pro zhruba 4370 pacientů. Proti roku 2015, kdy byla léčba konopím poprvé umožněna, je to stonásobně víc gramů konopí. Počet pacientů stoupl téměř 146krát.


K čemu se léčebné konopí využívá?

Léčebné konopí se používá například u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Pomáhá třeba u roztroušené sklerózy, rakoviny a AIDS.

Americká lékařská společnost v roce 2015 vydala multicentrickou studii s názvem Cannabinoids for Medical Use a Systematic Review and Meta-analysis, která zkoumala účinky konopí u celkem 6462 pacientů, již se zúčastnili celkem 79 studií. Dle výsledků lze tvrdit, že kanabinoidy mají prokázaný účinek v léčbě chronické bolesti a spasticity.

Dále bylo prokázáno, že mají mírné pozitivní účinky při pocitu na zvracení a zvracení u pacientů podstupujících chemoterapii, na nárůst hmotnosti u HIV pozitivních pacientů a na zlepšení kvality spánku u Tourettova syndromu.

„O implementaci konopí a konopných produktů do své praxe jsem se rozhodl teprve před rokem. Díky studiu endokanabinoidního systému se otevřely nové terapeutické možnosti léčby, a to zejména u diagnóz, kde si s běžnými léky a postupy již nevystačíme,“ uvádí MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař z Přílepské ordinace. 


Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama