Hlavička
Kauzy -
06/05/2019

Zbudou nám jen sestry a lékařky? Muži o medicínu ztrácejí zájem

V českém zdravotnictví pomalu ale vytrvale docházejí muži. Mezi zdravotnickými pracovníky drtivě převažují ženy, přibývá i více lékařek než lékařů. Že mladí muži o medicínu ztrácejí zájem, dokládají statistiky České lékařské komory a nově i evropská data. Mužů lékařů ubývá.

reklama

reklama

Českému zdravotnictví vládnou ženy - muži o medicínu setrvale ztrácejí zájem. Česko má větší podíl lékařek než Německo, Rakousko nebo Švédsko. To je ovšem řeč jen o lékařích a lékařkách - pokud připočtete zároveň další sesterský a pečovatelský personál, připadají na jednoho muže v českém zdravotnictví bezmála čtyři ženy.

Trend je navíc jasný - na medicínu se žádní chlapci-středoškoláci nehrnou, takže se nic nezmění ani v následujících letech. Žen bude spíše stále přibývat. Vedle stárnutí a odchodu lékařů a lékařek, které nemá kdo nahradit, může mít stále narůstající převaha žen ve zdravotnictví další negativní dopady.


reklama

Lékařka: Muži nám na některých místech budou chybět

Na problém už loni upozornila Česká lékařská komora na konferenci s názvem „Personální devastace českého zdravotnictví“. Tématu se ve své analýze věnovala lékařka Eva Klimovičová. O pacienty podle ní pečují téměř výhradně zdravotní sestry a mezi lékaři se blížíme stavu, kdy bude v jejich řadách 70 procent žen na pouhých 30 procent mužů. Pro ty je podle Klimovičové medicína netraktivní - a to i kvůli nízkému finančnímu ohodnocení. „Zdravotníkům už nelze jen dobře zaplatit. Dnes už se musí přeplatit. Konkurence jiných oborů je obrovská,“ dodala Eva Klimovičová.

Podle lékařky může tato feminizace přinést zdravotnictví další problémy.  I když jsou ženy a muži ve zdravotnictví vzájemně zastupitelní, v některých situacích podle Klimovičové mužská síla chybí. Upozornila i na to, že u žen lze předpokládat, že v určité fázi přeruší kariéru kvůli mateřství. Více v článku Řítíme se ke katastrofě a selhání zdravotnictví. Péče už se tiše zhoršuje


Trend se nemění, ale prohlubuje. Mužů v medicíně ubývá

Podobná čísla nyní zveřejnil i projekt Evropa v datech. Podle jeho zjištění je v českém zdravotnictví výrazně více žen než mužů. Dostupné údaje ukazují, že mezi zdravotnickými pracovníky je zhruba 220 tisíc žen a jen 62 tisíc mužů. V rámci jednotlivých zdravotnických profesí patří nejvíce žen mezi zdravotní sestry a porodní asistentky. Podobné podíly lékařek jako v České republice mají i další země Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Ženy mezi lékaři výrazně dominují také v baltských zemích. 

Kdyby se čeští lékaři rozdělili na muže a ženy, početně by přesto vznikly dva poměrně vyrovnané týmy. Z celkového počtu lékařů totiž ženy zastávají 55% podíl a muži tvoří 45% podíl, jak ukazují poslední čísla Českého statistického úřadu z roku 2016. Přesto se tento trend nemění, ale prohlubuje. 


Mezi lékařkami převažují zubařky

Ženy-lékařky podle statistik láká především stomatologie, tedy zubní lékařství. „Pokud se podíváme na statistiky týkající se čistě stomatologů, jasně se ukazuje dominance žen. V roce 2016 u nás bylo více než 5 tisíc zubařek a jen necelé 3 tisíce zubařů,” řekla Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

Ještě výraznější rozdíl pak najdeme u jiných zdravotnických povolání. Například mezi lékárníky bylo žen zhruba 6 tisíc, zatímco mužů jen něco přes tisíc. Zcela nejviditelnější je rozdíl v kategorii „všeobecné sestry a porodní asistentky“. Tuto profesi totiž předloni zastávalo téměř 87 tisíc žen a jen lehce přes dva tisíce mužů. „Obecně tak ženy v českém zdravotnictví převládají. Z celkového počtu téměř 282 tisíc zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 asi 220 tisíc žen, zatímco mužů jen necelých 62 tisíc,” shrnula Adéla Denková.


V severských zemích je podíl lékařek nižší než u nás

V zemích Visegrádské čtyřky je podíl mužů a žen v lékařských profesích podobný jako v Česku. Na Slovensku pracovalo mezi doktory v roce 2016 asi 57,5 % žen, v Polsku 57 % a v Maďarsku 56 %. 

U našich západních a jižních sousedů naproti tomu tvořili muži lehce nadpoloviční většinu lékařů. V Rakousku dosahoval podíl žen 47 % a v Německu mírně přesahoval 46 %. Také v severských zemích, jako je Dánsko, Švédsko a Norsko, se podíl lékařek pohyboval těsně pod hranicí 50 %.

„Nejvýraznější převahou žen mezi lékaři se vyznačují baltské země. V Lotyšsku byly mezi doktory v roce 2016 téměř tři čtvrtiny žen (74 %). V Estonsku tvořily ženy-lékařky 73 % a v Litvě necelých 70 %,” uvedla Adéla Denková z Evropy v datech. Na opačném konci škály se umístily Lucembursko (34,5 % žen) a Lichtenštejnsko, kde ženy tvoří jen necelou třetinu z celkového počtu lékařů (zhruba 30,5 %).


David Garkisch

Ilustrační foto: Pxhere.com, CC0


reklama

reklama


reklama

reklama