Hlavička
21/03/2021

Čeští lékaři důvěřují očkování a doporučují ho, ukázal velký průzkum

Mezi českými lékaři a lékařkami byste jen těžko našli někoho, kdo by odmítal očkování proti nákaze covid-19. Prakticky všichni by ji také doporučili svým pacientům. Ukázal to rozsáhlý průzkum lékařské komory, která oslovila všechny lékaře v zemi.

reklama

reklama

Jaký je postoj českých lékařů k očkování proti nemoci Covid-19? Na tuto otázku odpovídá studie, kterou provedla Česká lékařská komora ve spolupráci s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, iniciativou Sníh a univerzitou LMU v Mnichově. Odezva v této – pro zdravotníky obzvlášť – nelehké době byla obdivuhodně velká, na vyplnění dotazníku si našlo čas téměř 10 tisíc lékařů a lékařek.reklama

Autorita lékařů má vliv na pacienty


Jako jediná cesta z pandemie se jeví očkování. Ochota široké veřejnosti nechat se očkovat proti nemoci Covid-19 sice v posledních týdnech mírně stoupá, ale stále je pouze na úrovni 52 procent, jak ukazuje výzkum STEM pro ministerstvo zdravotnictví ze 17. února. Tento postoj však není nijak hluboce zakořeněný a může se snadno změnit – loni v prosinci stejný průzkum ukázal, že zájem o očkování má jen 39 procent dotázaných.


Vzhledem k tomu, jak silnou autoritu lékaři u české společnosti mají, může být právě jejich postoj a doporučení pro širokou veřejnost rozhodující. Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) a ministerstva zdravotnictví lékařům důvěřuje 80 procent veřejnosti. Pro 61 procent obyvatel Česka je pak doporučení vakcíny od praktického lékaře velice zásadní v jejich osobním rozhodnutí nechat se očkovat.Očkování má skluz, stát je nepřipravený


Česká lékařská komora se proto mezi 11. a 24. únorem dotazovala všech registrovaných lékařů v Česku, kteří s ČLK komunikují elektronicky, na jejich postoje k očkování. Na krátkou online anketu jich odpovědělo téměř 10 tisíc. Ve vzorku jsou široce zastoupeni lékaři ze všech částí republiky, z malých i velkých obcí, všech věkových kategorií, pohlaví i počtu let v lékařské praxi.


Česká lékařská komora podporuje očkování proti nemoci covid-19, které je jedinou možností, jak epidemii definitivně zvládnout a umožnit normální život a fungování společnosti. Zároveň však lékařská komora nemůže doporučovat očkování vakcínami, které by nebyly schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA),“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.


Pokud se máme vyvarovat závažných epidemických problémů na podzim, potřebujeme mít do konce září naočkováno asi 70 procent populace, tedy okolo 7 milionů lidí. Zatím máme zpoždění. Strategie očkování totiž nebyla předem připravena a stát ani nespustil žádnou kampaň, kterou by občanům vysvětlil důležitost očkování. Ministerstvo zdravotnictví vyklidilo prostor různým dezinformátorům, kteří šíří o očkování nesmysly. O to důležitější je, aby lékaři informovali své pacienty o tom, že registrované vakcíny jsou účinné a bezpečné,“ dodal prezident lékařské komory.Důvěra ve vakcíny je zásadní, lékaři ji mají


Výsledky studie ukazují, že postoj lékařů ke schváleným vakcínám proti nemoci covid-19 je veskrze pozitivní. Celých 90 procent lékařů buď už bylo naočkováno nebo by se očkovat nechalo. Ve schválené vakcíny mají lékaři vysokou důvěru. 89 procent lékařů schválené vakcíně důvěřuje, oproti tomu pouze dvě procenta lékařů vakcíně nevěří; 9 procent respondentů nemá jasný názor. U lékařů, kteří se cítí být o vakcínách dostatečně informováni, míra důvěry činí dokonce 94 procent.


Celých 96 procent lékařů by očkování doporučilo svým zdravým pacientům, 40 procent z nich to aktivně činí, aniž by se jich pacienti na jejich názor ptali. Zbylých 60 procent by očkování doporučilo, ale pouze pokud by se jich na jejich názor pacienti sami zeptali.


Důvěra ve vakcínu je zásadní pro její široké přijetí veřejností. Důvěra těch nejpovolanějších – lékařů, může veřejnost o bezpečnosti a potřebnosti očkování proti nemoci covid-19 přesvědčit nebo ve stávajícím přesvědčení utvrdit,“ říká Vojtěch Bartoš (LMU), jeden ze spoluautorů studie.


Studie dále ukázala, že naprostá většina českých lékařů také souhlasí s co nejmasovějším očkováním proti nemoci covid-19. Pro plošné očkování se vyjádřilo 91 procent z nich. Výsledky napříč jednotlivými skupinami respondentů (podle kraje, velikosti obce, věku, pohlaví a počtu let lékařské praxe) se nijak výrazně neliší. Studie vznikla na základě iniciativy dobrovolníků a nebyla nikým financována.(gar)


Ilustrační foto: Pixabay.com, CC0
reklama

reklama

reklama

reklama