Hlavička
Rady a tipy -
04/01/2024

Jaké novinky čekají na pacienty v ordinacích v roce 2024?

Pacienti se od ledna příštího roku mohou v ordinacích setkat s některými novinkami. Změny se týkají například jednodenní chirurgie, kde se rozšiřuje seznam výkonů, po nichž bude moci být pacient propuštěn do domácího léčení. V oblasti prevence se zase upravuje věkový limit pro plně hrazené očkování proti HPV, nárok na něj vznikne už v 11 letech, využít jej budou moci dívky i chlapci až do 15 let. Muži starší 50 let se zase budou moci zapojit do populačního screeningu karcinomu prostaty. Podívejte se na přehled, který připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

reklama

reklama

Jednodenní péče pro další zákroky

V rámci tzv. jednodenní péče jsou poskytovány takové zdravotní služby, kdy provedení výkonu a zdravotní stav pacienta umožňuje propuštění ze zdravotnického zařízení nejpozději do 24 hodin od jeho přijetí. Péče je poskytována vždy plánovaně, tzn. nejedná se o akutní zákroky.

Při výběru výkonů vhodných k jednodenní péči na lůžku je kladen důraz na minimálně invazivní výkony, s kratší operační dobou (méně než 2 hodiny) a s nízkým rizikem ztráty krve. Zásadní je také možnost zmírnit např. pooperační bolest po propuštění pouze perorálními analgetiky.

Seznam výkonů definovaných úhradovou vyhláškou, u nichž je možné přistoupit na jednodenní péči se pro příští rok poměrně významně rozroste na 47 typů zákroků, patřit mezi ně budou například jednoduché operace kýly, hemoroidů, laparoskopická operace slepého střeva, nenáročné operace ramene či kolene atd. Nově se bude jednat o operace prováděné v rámci ORL, gynekologie či ortopedie, dosud to byly operace zejména chirurgické.

reklama

Vzdálený kontakt s dětským psychiatrem

Dětští a dorostoví psychiatři budou moci od příštího roku poskytovat svým pacientům novou zdravotní službu, a to tzv. "Distanční kontakt v pedopsychiatrii". Jedná se o zajištění vzdáleného kontaktu lékaře s pacientem za využití informačních a komunikačních technologií (obrazu/kamery).

Rozhodnutí, zda je v konkrétní situaci vhodné zajistit kontakt s pacientem ze vzdáleného přístupu, bude vždy na ošetřujícím lékaři. Využít (vzdálený kontakt) bude možné v podstatě u kterékoli z psychiatrických diagnóz dětí a mladistvých.

Kontakt bude sloužit například ke konzultacím náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta, k účinku medikace či jejích nežádoucích účinků, při atace či k akutní krizové intervenci. Cílovou skupinou výkonu jsou děti a adolescenti do 18 let.

Využít tuto možnost v rámci léčby či sledování pacienta bude moci pouze ošetřující lékař, tzn. lékař, který pacienta již dříve osobně vyšetřil (nemůže jít o první kontakt lékaře a pacienta).

Bonifikace zdravotní péče o děti a mladistvé

Úhradová vyhláška a seznam výkonů zavádějí od ledna 2024 nové bonifikace za péči o děti a mladistvé, a to plošně pro poskytovatele v naprosté většině segmentů (netýká se např. laboratorní péče). Tyto nové tzv. bonifikační výkony bude lékař vykazovat ke klasickému vyšetření.

Nejvíce bonifikována bude od nového roku péče o děti do 6 let (208 Kč), dále od 6 do 12 let (156 Kč) a nakonec od 12 do 18 let (104 Kč). Pokud dítě vyžaduje více vyšetření během jednoho dne ve více odbornostech, pak je bonifikováno ošetření v každé odbornosti.

Specifická bonifikace se pak bude týkat dětských psychiatrů, a to za účelem zvýšení dostupnosti těchto zdravotních služeb (tzn. pro rozšíření ordinačních hodin, navýšení kapacit apod.). Druhou takovou skupinou jsou stomatologové. U nich dojde k navýšení tzv. agregované platby za každého registrovaného pojištěnce ve věku do 18 let.

Prevence proti HPV

HPV viry způsobují nejen rakovinu děložního hrdla, ale například také genitální bradavice a řadu dalších chorob. Očkovat by se proto proti HPV tedy měli dívky i chlapci. Z veřejného zdravotního pojištění je dnes plně hrazeno, pokud je zahájeno mezi 13.  a 14. rokem věku. Od ledna se věkový interval rozšíří a očkování bude plně hrazeno, pokud bude zahájeno ve věku od 11 let až do 15 let.

Ostatním klientům do 18 let, u kterých nebude splněna podmínka pro úhradu (tzn. klientům, kteří zahájí očkování mimo toto věkové rozmezí) VZP nabízí letos příspěvek 1 000 Kč, od ledna 2024 už 1 500 korun.

V rámci preventivní gynekologické prohlídky, kterou by měly ženy absolvovat jednou za rok, je prováděno cytologické vyšetření karcinomu děložního hrdla. Kromě toho je aktuálně u žen ve věku 35 let a 45 let v rámci gynekologické preventivní prohlídky hrazen i HPV DNA test, který zvyšuje významnou měrou citlivost a bezpečnost screeningu karcinomu děložního hrdla.

Nově se bude toto vyšetření hradit i ženám ve věku 55 let (ženám, které mají sporný či pozitivní výsledek cytologie, jsou samozřejmě hrazena všechna indikovaná vyšetření bez omezení věku).

Screening karcinomu prostaty

V roce 2024 bude zahájen populační program časného záchytu karcinomu prostaty, jde o pilotní program Ministerstva zdravotnictví ČR. Určen bude mužům zejména ve věku od 50 do 69 let (případně i starším, dle posouzení lékaře). Zapojení do screeningu jim nabídne jejich registrující praktický lékař nebo ošetřující urolog.

Hlavním ukazatelem případného rizika je laboratorní rozbor krve, pro zjištění hladiny tzv. PSA. Na základě její hodnoty bude následovat doporučený postup dle Metodiky časného záchytu MZ ČR (např. sonografie, magnetická rezonance atd.)

Hrazené očkování proti meningokokům se rozšiřuje

Bakterie meningokoka se šíří kapénkovou infekcí a počáteční příznaky jsou jen těžce odlišitelné od virových onemocnění, jako je například chřipka.

Onemocnění přitom může mít i velmi komplikovaný průběh. Z veřejného zdravotního pojištění mají vakcínu proti meningokoku B dnes plně hrazenou kojenci, je-li očkování zahájeno do 12 měsíců věku, a dále adolescenti, je-li očkování zahájeno od 14. do 15. roku věku. Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od 14. do 16. roku věku.

Očkování proti meningokoku A, C, W, Y je plně hrazeno od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku, nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku.

Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku. Očkování je také hrazeno v případě rizikových skupin (vždy do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky)

O příspěvek na očkování proti meningokokové nákaze typu B ve výši 1 500 Kč (a od ledna 2024 ve výši 2 000 Kč) a ACWY ve výši 1 000 Kč (částka zůstává pro 2024 stejná) mohou žádat jak děti, tak dospělí.

Autorka: Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP ČR

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama