Hlavička
Zprávy -
06/02/2023

Když čas rozhoduje. Na původce otravy krve museli lékaři čekat dny, dnes stačí pár hodin

Sepse organismu – život ohrožující stav, kdy rozhoduje čas. Zatímco dříve se muselo na výsledky infekce z krve čekat dny, nové diagnostické přístroje zkracují čas na pár hodin. V celé Evropě jsou jich nižší desítky a v Česku zatím jen tři, jeden z nich nově ve v Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol. Co sepse způsobuje? Jak se projevuje a jak nový přístroj funguje?

reklama

reklama

Sepse, nebo-li otrava krve, představuje závažný stav, který se v těle vyvine z nepřiměřené reakce organismu na infekci. Vzhledem k tomu, že jde o klinickou diagnózu, kterou nelze v laboratoři stanovit, nejsou známá žádná národní data. Nicméně v celosvětovém měřítku se sepse udává podle přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie prof. MUDr. Pavla Dřevínka, PhD. u 50 milionů případů ročně (rok 2017) s více než 20procentní mortalitou.

Doprovází ji většinou řada příznaků včetně horečky, vyšší srdeční a dechové frekvence, schvácenosti anebo poruchy vědomí. Pokud se sepse včas nerozpozná a není odpovídajícím způsobem léčená, může vést až k septickému šoku, selhání orgánů a následně ke smrti.

„Uvádí se, že každá hodina prodlevy snižuje šanci na přežití o 7,5 procenta. U malých dětí, nebo těžce nemocných pacientů může k úmrtí dojít i během několika hodin,“ uvádí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD..

reklama

Složitá detekce bakterií

Zjistit, že v těle probíhá sepse, je velmi komplexní záležitostí. Jednou z diagnostických možností a z velmi užitečných ukazatelů původce sepse je detekce bakterií v krvi, které ji způsobují. Jejich odhalení je stěžejní pro to, aby byla nasazena správná antibiotická léčba.

Foto: Nový přístroj pro detekci bakterií v krvi (zdroj FN Motol)

„Detekce bakterií se běžně provádí v mikrobiologické laboratoři s pomocí hemokultivačních systémů. Ty však mají dvě velké nevýhody. Dokážou odhalit zhruba jen 50 procent všech infekcí v krvi, a dále nenabízí rychlou diagnostiku, která je obzvlášť pro septické stavy tak důležitá,“ vysvětluje profesor Dřevínek.

Nový přístroj byl v loňském roce testován exkluzivně ve FN Motol, nyní už pracuje v ostrém provozu. 

„Dokáže identifikovat šest hlavních patogenů, které dohromady reprezentují asi 70 procent všech pozitivních vzorků krve. Z podstaty věci, tedy z této zřejmé limitace nové metody, tak uniká asi 30 procent případů, které umí zachytit jen hemokultivace, byť s onou asi 50% úspěšností,“ říká profesor Dřevínek s tím, že pokud se soustředíme na onu detekovatelnou skupinu šesti patogenů, pak nová technologie zachytí 2x až 3x více než klasická hemokultivace. 

„Rozsáhlá studie ukázala rozdíl v záchytu následovně: 39 hemokultivačních pozitivit z 1427 odebraných krví vs. 92 T2 pozitivit z 1427 odebraných krví,“ doplňuje profesor.

Výhodou je i menší množství vyšetřované krve, a tedy nižší zatížení pacienta. Zatímco při běžně používané hemokultivaci se u dospělého „nabírá“ minimálně 40 ml krve a zjištění výsledku trvá 2 až 3 dny, u nové metody stačí pouhé 4 ml a výsledky na přítomnost šesti různých bakterií je možné stanovit už za cca 3,5 hodiny. Všechny tyto dobré vlastnosti jen pomohou zahájit účinnou antibiotickou léčbu co nejdříve.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama