Hlavička
Kauzy -
24/11/2023

Krůček dopředu a dva kroky vzad

Další kolo jednání se 21. listopadu 2023 uskutečnilo zase v jiném formátu a s jinými účastníky, tentokrát v rámci tzv. zdravotnické tripartity, kterého se zástupci ČLK účastnili jako hosté. Ze strany ministerstva zdravotnictví v podstatě nepřišla podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka žádná jiná nabídka než variace toho, co již dvakrát odmítli. Navíc zástupci zaměstnavatelů lékaře ujistili, že nebudou souhlasit ani se sjednocením způsobu odměňování zdravotníků, ani s nárůstem tarifních platů či mezd. Co se tedy 21. listopadu odehrálo a kde je zakopaný pes? Sepsali podrobně prezident ČLK Milan Kubek a viceprezident ČLK Jan Přáda.

reklama

reklama

Cílem našeho protestu, který je někdy chybně označovaný jako stávka, byť se jedná o pouhé dodržování zákonů, je zvýšit atraktivitu medicíny tak, abychom měli více lékařů i lékařek a abychom dokázali čelit demografickým výzvám. Abychom zastavili personální devastaci zdravotnictví. Zkrátka aby měl kdo v nemocnicích pracovat a pacienty léčit i v následujících letech. Tento rozměr našeho protestu, který přichází opravdu za pět minut dvanáct, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nechápe.

Naše požadavky se dají rozdělit do tří oblastí.

1. Novela zákoníku práce, která odstraní diskriminační ustanovení v množství povolené přesčasové práce. Právě arogance, se kterou z nás politici udělali občany druhé kategorie, se stala rozbuškou celého protestu. Novela zákoníku práce, která omezí množství legálních přesčasů na původních 416 hodin ročně (a zároveň 8 hodin týdně) a umožní 24 hodin trvající výkon práce, pravděpodobně projde a začne platit od 1. ledna 2024. Vzhledem k tomu, že další novelu hodlá vláda prosadit od 1.7.2024, znepokojuje nás, že nemáme žádné informace o tom, jak by měla vypadat. 
Pozor, možná bouda!

reklama

2. Změny ve specializačním vzdělávání ministr Válek slibuje, ale nijak je nekonkretizuje. Jacísi koordinátoři specializačního vzdělávání by měli dbát na to, aby mladí lékaři nebyli šikanováni, lékařky diskriminovány, aby zaměstnavatelé svévolně neprodlužovali délku předatestační přípravy. Z našeho pohledu však jedinou garancí férového zacházení může být právo komory průběh vzdělávání kontrolovat na celostátní i okresní úrovni. Ministr slibuje placené předatestační volno, které v minulosti bývalo samozřejmostí. Zásadní změny, které by umožnily specializační přípravu v regionálních nemocnicích a tím je personálně podpořily, stejně tak jako nezbytnou redukci vzdělávacích oborů, aby lékaři byli navzájem snáze zastupitelní a tím se snížil jejich nedostatek, ty však ani neslibuje. Natož aby existoval nějaký důvěryhodný legislativní plán nezbytných změn.
Pozor, pravděpodobně bouda!

3. Navýšení příjmů lékařů za základní pracovní dobu v rozmezí 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy (oficiálně se stanoví vždy 2 roky zpátky) v souladu s usnesením sjezdu ČLK za základní pracovní dobu. Ostatně tak mají plat stanovený všichni. V této nejcitlivější oblasti ministerstvo předložilo již potřetí v podstatě stejný návrh, jaký jsme již dvakrát odmítli.

a. Ministerstvo nenabízí na zvýšení platů žádné peníze nad to, co nemocnicím slibuje úhradová vyhláška vydaná 31.10.2023 bez ohledu na naši akci. Mělo by jít o značně imaginární 6,8mld. korun, tedy údajně polovinu nárůstu úhrad pro nemocnice. Nárůst úhrad však bude rozdílný v jednotlivých nemocnicích, a navíc definitivní vyúčtování mezi nemocnicemi a pojišťovnami bude probíhat až v prvním pololetí roku 2025. Žádný ředitel tak v lednu 2024 nebude tušit, jak jeho hospodaření dopadne.

b. Ministr Válek nyní z ideologických důvodů odmítá sjednocení odměňování ve státních a ostatních nemocnicích, i když jsou financovány obdobně prostředky veřejného zdravotního pojištění. Zároveň však nezpochybňuje vznik sjednocujícího zákona o platech zdravotníků účinného od 1.1.2025. Na otázku, jak máme věřit tomu, že změní svůj odmítavý názor, a ještě navíc zlomí odpor zaměstnavatelů, pan ministr neodpověděl.

c. Ministerské návrhy úplně ignorují zaměstnance odměňované v režimu mzdy v nestátních nemocnicích, kterých je většina.

d. Ministerstvo až do dnešního dne zcela ignorovalo platové nároky zdravotních sester a ostatních zdravotníků. Dnes poprvé jim nabídlo v případě zdravotníků navýšení tarifů o 5 % a ostatním 5 % do osobních příplatků. Obdobný nárůst dostali dnes přislíbený též lékaři. To při stále dvouciferné inflaci skutečně není žádná výhra.

e. Slibované navýšení platů o 5 % pro lékaře částečně anuluje dříve navrhovanou konstrukci nepodkročitelného minimálního přijmu pro lékaře. Ten se ale stejně nemá týkat těch doktorů, kteří mají vyšší osobní příplatky, a navíc by měl zahrnovat určité (zde jsou nejasnosti také velké) množství přesčasů.

f. Na konci dnešního jednání pan ministr přišel s variantou použít na platy nikoliv 6,8 ale 8,5 miliardy korun. Kde se najednou vzaly, nikdo netuší.

g. Ministr Válek slibuje splnění tzv. Hegerova memoranda od 1.1.2025. Kde chce však sehnat peníze na zvýšení lékařských platů na 1,5 – 3 násobek průměrné mzdy, na to neodpověděl.
Pozor stoprocentní bouda!

Pan ministr sice v úterý prohlásil, že jednání končí a o jeho neústupnosti svědčí i to, že nás vůbec nepozval na tiskovou konferenci po jednání. My jsme si však na chodbě ministerstva uspořádali tiskovku vlastní. Přesto však poté, co jsme ho upozornili, že naší povinností je jednat do poslední chvíle a snažit se zabránit omezení dostupnosti zdravotní péče, svolil k dalšímu jednání v pondělí 27. listopadu. To je dobře. Bylo by však ještě lépe, kdyby pan ministr pochopil, že právě on nese zodpovědnost za dostupnost či nedostupnost zdravotní péče.

Pokud by to pochopil, přicházel by s realističtějšími návrhy, které bychom nemohli považovat za výsměch lékařům a lékařkám. Také bychom přivítali profesionálnější přístup ze strany ministerstva, které dnes nebylo schopno ani zajistit promítání projednávaného návrhu, abychom si mohli být jisti, co se nám vlastně nabízí. 

Dosavadní přístup ze strany ministerstva zdravotnictví považujeme za neseriózní. Pokud však vydržíme a neztratíme vaši podporu, pak nemůžeme prohrát. Na naší straně je nejenom právo, ale také zákon.

S kolegiálním pozdravem,

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

MUDr. Jan Přáda – viceprezident ČLK

reklama

reklama


reklama

reklama