Hlavička
Kauzy -
18/03/2018

Kubek: Ukrajinci jako laciná pracovní síla pro naše nemocnice

Vlastní lékaře si vyháníme ze zdravotnictví i ze země a v českých nemocnicích místo nich pracují ukrajinští lékaři bez potřebných zkoušek. Umožňuje jim to výjimka ministerstva zdravotnictví, upozorňuje ve svém komentáři prezident lékařské komory Milan Kubek.

reklama

reklama

O problému s projektem, který má nedostatek českých lékařů vyřešit \""dovážením\"" těch ukrajinských, jsme už informovali v článku Zastavte okamžitě projekt \""Ukrajina\"", žádají lékaři a lékárníci ministra 

Profesní komory lékařů, lékárníků a stomatologů už vyzvaly k zastavení této praxe. Varují, že nedostatečně jazykově vybavení a neprověření lékaři či lékárníci jsou pro pacienty hrozbou. Navzdory tomu, že ministerstvo kritiku odmítá, trvají komory na ukončení projektu.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek ve svém komentáři upozorňuje na stále se zvyšující nároky a překážky, které českým lékařům znesnadňují vzdělávání. Vede to k jejich odchodům do zahraničí, kde si kariéru budují snadněji a za vyšší plat. Tuto personální díru pak ministerstvo paradoxně látá výjimkami ze zkoušek pro ukrajinské lékaře...

reklama


Nesmyslné požadavky vyhánějí lékaře

Zákon o  vzdělávání lékařů ani po své novelizaci nechrání dostatečně mladé lékaře před tím, aby jim starší a  vlivní kolegové na cestě k atestační zkoušce neházeli pod nohy klacky v podobě nesmyslných požadavků.

Skutečným cílem těchto aktivit halených do vznešených slov o nutnosti udržet vysokou úroveň naší medicíny nebývá nic jiného než snaha co možná nejvíce zkomplikovat získání specializované způsobilosti. Bez ní nemůže lékař samostatně pracovat a zůstává tak závislým na dobré či jiné vůli svého šéfa.

Čím náročnější požadavky si však na mladé lékaře budeme vymýšlet, tím větší počet z nich se nám poděkuje a místo v našich nemocnicích bude získávat praxi a zkušenosti raději za férových podmínek a s čtyřnásobným platem třeba v sousedním Německu.


Politici chtějí lékaře raději dovážet než je zaplatit

Personální devastace většiny nemocnic je již zcela evidentní a politici, kteří dělají vše možné pro to, aby lékařské komoře zabránili v provedení personálních auditů, si toho jsou vědomi. Mají strach, co bude, až to praskne. Proto vymýšlejí nesmyslné reorganizace nemocnic, proto spekulují o tom, jak nahnat soukromé ambulantní lékaře do nemocnic.

Stále více manažerů a politiků získává pocit, že levnější než platit české zdravotníky by bylo dovést si na práci místo zdravotních sester nějaké poslušné Filipínky a místo doktorů felčary bůhví odkud.


Odborná praxe je obcházením zákona

Díky členství v Evropské unii musí však krajské samosprávy i naše vláda respektovat určitá pravidla. Na rozdíl od doktorů z ostatních států Unie, kteří se k nám příliš nehrnou, lékaři z jiných zemí musí u nás, tak jako všude jinde v EU, složit takzvanou aprobační zkoušku, která prokáže, zda mají vzdělání odpovídající evropským standardům a zda se dokážou domluvit s pacienty a se svými spolupracovníky.

Aprobační zkoušky jsou, podobně jako státní závěrečné zkoušky na lékařské fakultě, náročné a úspěšnost uchazečů je nízká. Zkoušku, a zejména praxi před pokusem o její složení lze však i několikrát opakovat. Zákon sice hovoří o odborné praxi, avšak ve skutečnosti takový cizinec často i bez zkoušky několik měsíců pracuje jako lékař, byť bez odpovídající pracovní smlouvy a mzdy. Tento postup minimálně hraničí s obcházením zákona. Komora se proto snaží praxi před aprobační zkouškou co možná nejvíce zkrátit a zpřísnit podmínky tak, aby tato praxe nebyla zneužívána k legalizaci ilegálního zaměstnávání cizinců.


Zneužívá se i další skulina v zákoně 

Nekvalitní zákon o vzdělávání lékařů však v sobě obsahuje ještě další skulinu, kterou by podnikavci s příslušným politickým krytím rádi využili k tomu, aby ušetřili peníze za práci zdravotníků. Jedná se o ustanovení, které umožňuje, aby špičkový odborník ze země mimo EU mohl předávat své znalosti a dovednosti našim lékařům například tím způsobem, že jim  předvede nějakou u nás dosud nepoužívanou operaci či vyšetřovací metodu. Již před dvěma lety, tedy při projednávání novely zákona, jsme varovali před možným zneužitím tohoto ustanovení. Politici v  čele s tehdejším předsedou zdravotního výboru prof. Vyzulou naše varování bagatelizovali s tím, že se chováme paranoidně.

Zdá se, že dnes došlo na naše slova. Nevím, kolik špičkových amerických či japonských profesorů medicíny působí externě v českých a moravských nemocnicích. Obávám se, že jejich počet se bude limitně blížit nule. Na druhou stranu Ministerstvo zdravotnictví podporuje projekt, který zneužívá dikci zákona a snaží se k nám \""propašovat\"" několik stovek lékařů z Ukrajiny, aniž by tuto lacinou pracovní sílu někdo obtěžoval nějakým přezkušováním jazykových a odborných znalostí. Vzhledem k tomu, že Ukrajina je pověstná \""odporem ke korupci\"", nikdo nemůže vyloučit, že některý ze zájemců o práci v našich nemocnicích dokonce ani neztrácel čas studiem na lékařské fakultě a potřebný diplom si prostě koupil.


Proti hazardu se zdravím se budeme bránit

Takzvaný projekt Ukrajina ve zdravotnictví považuje lékařská komora právem za ohrožení bezpečnosti pacientů. Ve spolupráci s kolegy ze stomatologické a lékárnické komory se proto se vší vážností budeme snažit takovému hazardování se zdravím zabránit. Bylo by dobré, kdyby nám v tomto zápase pomohly i odborné společnosti, jejichž představitelé by měli mít ochranu kvality naší medicíny takříkajíc v náplni práce.

Milan Kubek

(Vyšlo v časopise Tempus Medicorum 3/2018)

reklama

reklama


reklama

reklama