Hlavička
Tempus -
20/02/2024

Letité problémy v čerstvém světle

Protestní akce „Lékaři jsou jenom lidi“, kterou rozjela naše Sekce mladých lékařů ČLK, znovu nasměrovala pozornost novinářů a jejich prostřednictvím pak celé společnosti na prohlubující se problémy českého zdravotnictví. Na problémy, které politici léta ignorují. Na problémy, na které Česká lékařská komora roky upozorňuje.

reklama

reklama

Protestní akce, ani kdyby byla mnohem silnější než v podstatě přátelské upozornění na to, že doktorky a doktoři „nejsou mývalové“, nemůže nakonec skončit jinak než nějakou dohodou. Pokud by tedy cílem jedné ze svářících se stran nebylo proměnit nemocnice ve „spáleniště“. Nám se díky spolupráci České lékařské komory s odborovými organizacemi podařilo počátkem prosince 2023 podepsat s vládou ČR solidní kompromis

Dosáhli jsme zrušení diskriminačních ustanovení zákoníku práce, která dělala 
z lékařů a lékařek občany druhé kategorie. Navíc se od ledna 2024 zvyšují platy a mzdy nejenom doktorům, ale všem zaměstnancům nemocnic. Víc jsme získat nemohli. Vláda od nás dostala čas na zahájení nějakých smysluplných změn, které, chceme-li, může nazývat „reformou zdravotnictví“, a VZP posílila svůj kredit jako pojišťovna, jíž záleží na tom, aby pro své klienty zajistila lékařskou péči. 

Vzhledem k tomu, že dohoda podepsaná 8. prosince 2023 představuje kompromis, kdy všichni zúčastnění museli někde ustoupit a nikdo není absolutním vítězem, ale zároveň nikdo nezůstal úplně poražený, existuje reálná šance, že závazky z ní vyplývající budou dodržovány. Jejím podpisem však skončila pouze první část naší protestní akce. 

reklama

Následovat bude fáze druhá, kdy musíme tlačit zejména ministra zdravotnictví Válka k tomu, aby své sliby splnil. Jednoduché to určitě nebude.

Příprava zákona o odměňování zdravotníků, který by sjednotil pravidla odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních a přiznal lékařům a lékařkám kompenzace za velké množství přesčasové práce. Reforma specializačního vzdělávání, aby bylo pro začínající kolegy a kolegyně snáze dostupné, a to i regionálně, a také aby nebylo zbytečně dlouhé či drahé. Abychom nastavili férové podmínky a aby pravidla byla dodržována. 

Změny v organizaci práce, aby se doktoři a doktorky nemuseli zdržovat prací, kterou mohou, a často lépe, zastat i méně kvalifikovaní pracovníci. Za těmito hesly se skrývají stovky hodin jednání a práce.

Vzhledem k tomu, jak moc je naše zdravotnictví decentralizované, není jiné cesty než na uzavření dohody na celostátní úrovni navazovat jednáním v jednotlivých nemocnicích. A právě v těchto jednáních je a bude role odborových organizací nezastupitelná. 

Komora má v této oblasti jen omezené kompetence. Pouze odborové organizace mohou vést kolektivní vyjednávání a uzavírat se zaměstnavateli kolektivní smlouvy. Stejně tak pouze odbory mohou kontrolovat plnění podmínek „páteční dohody“ ze strany zaměstnavatelů. 

Protestní akce „Lékaři jsou jenom lidi“ nasvítila letité problémy čerstvým světlem. V tom je obrovská zásluha všech, kdo se do její organizace aktivně zapojili. Bez další práce a vytrvalého tlaku z naší strany však mohou slibované změny skončit dříve, než vůbec započnou. 

Autor: Milan Kubek

Foto: Martin Kubica

reklama

reklama


reklama

reklama