Mají sestry převzít práci lékařů? Špatný nápad, ohrazují se lékaři

Na první pohled to nevypadá špatně: za přetížené lékaře by některé výkony mohly dělat sestry. Má to však mnohá ale. Sestry mají už teď práce dost a dost. Přesun kompetencí lékařů by navíc znamenal i přesun odpovědnosti. A lékaři by ztratili přehled o probíhající léčbě.

Nápad, aby část práce lékařů převzaly zdravotní sestry, se objevuje čas od času už několik let. Ministerstvo zdravotnictví ho teď znovu oživilo. Oslovilo Českou lékařskou komoru s žádostí, aby navrhla, které kompetence by sestry mohly od lékařů převzít.

Komora nápad odmítla, ale zároveň požaduje, aby s ní jakékoli možné návrhy a změny Ministerstvo zdravotnictví projednalo. „Nestojíme o žádná překvapení,“ vysvětluje tento postoj prezident lékařské komory Milan Kubek.


Odmítáme, aby motivací byla jen úspora peněz

O nápadu se diskutovalo i na listopadovém sjezdu komory – se stejným výsledkem. Lékaři tyto úvahy odmítají. „Přenos jakýchkoli kompetencí na někoho jiného znamená, že ty činnosti bude vykonávat někdo, kdo má kvalifikaci nižší. A my odmítáme, aby motivací pro tenhle přenos činností a odpovědnosti z lékařů na někoho jiného bylo pouze to, že se ušetří peníze,“ řekl na sjezdu Milan Kubek. Více v článku Míříme ke katastrofě, lékaři nebudou. Musíme je zaplatit, ne dovážet.

Úsporu nákladů by zřejmě přenos kompetencí z lékařů na sestry mohl přinést. V některých nemocnicích by se tím alespoň zčásti řešil i nedostatek lékařů. Problém je v tom, že sestry už jsou i tak přetížené, je jich rovněž nedostatek a mnohdy naopak samy dělají práci sanitářů a uklízeček. Odborné výkony mimo rámec povinností by si kromě toho taky chtěly nechat zaplatit. Lékaři se obávají, že by ztratili kontrolu nad léčbou, a odmítají nést odpovědnost za zásahy jiných do péče.

Úvahu na toto téma publikoval v posledním čísle časopisu Tempus medicorum prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zveřejňujeme ji také.


Task shifting

V  debatách o organizaci zdravotní péče se často operuje s pojmem „task shifting“, kterým se označují možné přesuny v náplni práce a v kompetencích jednotlivých skupin pracovníků ve zdravotnictví. Nic proti pokroku, ale ve skutečnosti jde, tak jako v případě eHealth, často jen o další náhradní téma pro nekončící diskuse různých expertů a „expertů“, kteří sami nemají žádné kompetence řešit skutečné problémy zdravotnictví.

Podle očekávání také současné vedení Ministerstva zdravotnictví, které není schopno řešit personální devastaci podfinancovaného zdravotnictví, přichází s tímto tématem a vyzvalo komoru, aby navrhla činnosti, které by mohly místo lékařů vykonávat všeobecné zdravotní sestry, jejichž kompetence plánuje ministerstvo posílit.

Představenstvo žádost ministerstva projednalo a přijalo usnesení, že komora nebude sama navrhovat žádné činnosti, které by nad rámec současné řádné odborné praxe mohly vykonávat zdravotní sestry místo lékařů. Zároveň však komora, která zastupuje soukromé lékaře i zaměstnance všech odborností, požaduje, aby s ní veškeré návrhy na změny kompetencí Ministerstvo zdravotnictví dopředu projednávalo. Nestojíme o žádná překvapení.

Komora dále upozorňuje, že lékaři jsou nejkvalifikovanějšími zdravotnickými profesionály. Přesun jakýchkoliv kompetencí na jiné zdravotníky tedy logicky znamená, že tyto činnosti budou provádět osoby s nižší kvalifikací. Tento fakt není možno zastírat. Komora hájí kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, a proto samozřejmě odmítá takové změny v kompetencích zdravotníků, jejichž účelem by bylo pouhé snižování nákladů. Naším cílem musí být zdravotní péče kvalitní a bezpečná, nejenom laciná.

Zdravotní sestry, jichž je již dnes kritický nedostatek, rozhodně netouží po tom, aby měly ještě více práce. S výjimkou těch několika manažerek, které už práci zdravotní sestry beztak nevykonávají, netrpí pocitem méněcennosti a spíše než další povinnosti by přivítaly lepší pracovní podmínky a vyšší plat. Necítí potřebu hrát si na doktory. A pokud touží po nějakém přesunu kompetencí, pak spíše po tom, aby sanitářky za ně stlaly postele a krmily pacienty, aby uklízečky uklízely a aby se s metrákovými pacienty hmoždili místo nich statní sanitáři.

Obdobně lékaři, ti by se také rádi věnovali práci, kvůli které studovali, a nedělali to, co ani pořádně neumí. Mám na mysli administrativu a psaní zpráv. Když jsem před lety nastoupil jako mladý sekundář do nemocnice, pak tím, kdo mi tam opravdu chyběl, byly nějaké písařky. Někdo, kdo by za deset minut sepsal mnou nadiktovanou zprávu, kterou já datloval jedním prstem hodinu.

Pravda, bylo to tehdy na psacím stroji, ale když se dnes prokousávám mnohastránkovými propouštěcími zprávami tvořenými metodou „Ctrl C – Ctrl V“, ve kterých marně hledám stopu nějaké vyšší duševní činnosti, mám pocit, že se toho k lepšímu zase až tolik nezměnilo. Pokud chce ministerstvo nemocničním lékařům ulevit, nechť pošle do nemocnic peníze na zaplacení písařek a nedumá o tom, jak by zdravotní sestry místo lékařů ordinovaly léky.

Diskuse o přesunech kompetencí mají většinou jedno společné. A to skutečnost, že jejich iniciátoři sice vymýšlí, kde všude a kým by se mohla nahradit práce lékařů, ale opomíjejí druhý aspekt takových změn. Mám na mysli přesun odpovědnosti.

Komora zásadně trvá na tom, že v případě přesunu jakýchkoliv kompetencí musí zároveň dojít k přesunu právní zodpovědnosti. Lékař nemůže, ani jako vedoucí zdravotnického týmu, zodpovídat za něco, co na základě vlastního rozhodnutí udělal bez jeho vědomí někdo jiný.   

Zmiňovaný task shifting však může nabývat ještě dalších, často zcela bizarních forem. Například když lékárníci vymýšlí, jak budou v lékárnách očkovat, měřit krevní tlak, glykemii a cholesterol či vyučovat první pomoc. Tak tady už nezbývá nic kromě rady: „Ševče, drž se svého kopyta!“ Anebo je to myšleno vážně a od nás lékařů se očekává, že si na oplátku začneme v ordinacích budovat své vlastní lékárny?

Milan Kubek


Anketa

Vadilo by vám jako pacientovi, kdyby vám některé výkony za lékaře dělala sestra?

Celkem hlasovalo 104 čtenářů.
Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat

Nový ministr Válek: Útoky nejen na zdravotníky jsou neomluvitelné

Co jsme si od mRNA vakcín proti covidu slibovali a co jsme dostali?

Často kladené otázky a odpovědi k očkování proti covidu-19