Hlavička
Tempus -
03/08/2023

Příjmy zdravotníků v roce 2022 klesly. Jak je to možné?

V roce 2022 došlo k raritní situaci, že se meziročně snížily průměrné nominální příjmy lékařů i dalších zdravotníků. Reálnou hodnotu vydělaných peněz nám navíc okousala 15procentní inflace. Jak je to možné?

reklama

reklama

Covidové odměny v roce 2021 vyjednaly odbory a lékařská komora

V roce 2021 obdrželi zdravotníci od Babišovy vlády mimořádné odměny ve výši až 75 000 Kč. Tyto odměny byly poděkováním vlády za obrovské nasazení zdravotníků při zvládání epidemie nemoci covid-19. Byli to totiž právě zdravotníci, kdo i v těch netvrdších epidemických vlnách udržoval v chodu naši ekonomiku a společnost. Politici na to však zapomněli až příliš rychle.

S požadavkem, aby za boj s  epidemií obdrželi odměnu všichni zdravotníci, jsem se na tehdejšího premiéra Babiše obrátil již v lednu 2021, kdy jsem zároveň požádal o podporu tohoto požadavku předsedy všech parlamentních politických stran: 

Podpořte, prosím, požadavek České lékařské komory, aby všichni zdravotníci bez ohledu na to, zda pracují v lůžkových, nebo ambulantních zdravotnických zařízeních, dostali za boj s podzimní vlnou epidemie covidu-19 (pozn. podzim 2020) mimořádnou odměnu ve výši 50 000 Kč, a to bez ohledu na to, zda jde o lékaře, zdravotní sestry, laboranty, či sanitáře. Všichni dělali a dělají, co umějí a mohou, všichni se snaží ze všech sil pomáhat, všichni riskují své zdraví i životy.

reklama

Tato odměna by se měla týkat samozřejmě také soukromých lékařů a jejich zaměstnanců, kteří svojí prací ulehčují přeplněným nemocnicím. 

Zdravotnictví funguje jako celek. Spolupracujeme. Pokud by z tohoto řetězce vypadla jedna jediná složka, zdravotnictví se zhroutí. Proto musejí tentokrát dostat odměnu všichni zdravotníci.

Vláda sice s vyplacením odměny otálela tak dlouho, že nakonec jednou částkou peněz odměnila zdravotníky za epidemickou vlnu podzimu 2020 i jara 2021, ale díky šikovnosti odborových organizací byla nakonec vyplácená odměna vyšší, než jsem si úvodem troufl požadovat. Covidové odměny zvýšily po rozpočítání na celý rok 2021 průměrné příjmy nejenom lékařů, ale všech zdravotníků přibližně o šest tisíc korun měsíčně.

Průměrný příjem lékaře v nemocnici dosáhl v roce 2021 po započtení veškerých příplatků, odměn a přesčasů 101 965 Kč. V nemocnicích využívajících státní tarifní tabulky byly přitom platy lékařů v průměru o 3546 korun vyšší než mzdy jejich kolegů v nemocnicích ostatních. U zdravotních sester zůstává rozdíl mezi platy a mzdami mnohem propastnější. V covidovém roce 2021 byl jejich průměrný plat 61 334 Kč dokonce o 7910 Kč vyšší než průměrná mzda 53 424 Kč. Obrovský nepoměr v odměňování za stejnou práci.

V roce 2022 rostly platy a mzdy všem, kromě zdravotníků

Zatímco prakticky všem zaměstnancům v roce 2022 platy a mzdy vzrostly, zdravotníci byli výjimkou. Od nové vlády jsme nedostali nic, a tak se průměrný nominální příjem lékaře v nemocnici meziročně snížil o 1,3 procenta z 101 965 Kč na 100 654 Kč. Propad mezd v porovnání s platy se přitom zvýšil v průměru 
na 3732 Kč. Reálnou hodnotu našich příjmů navíc znehodnotila 15procentní inflace.

Lékaři si však výrazně pohoršili také při srovnání svých příjmů (včetně přesčasové práce) s průměrnou mzdou v České republice. V roce 2020 si průměrný nemocniční lékař se službami vydělal 255 procent průměrné mzdy, v roce 2021 díky covidovým odměnám dokonce 269 procent průměru, aby se však v  roce 2022 se svým příjmem propadl na 249 procent celostátního průměru. Na rozdíl od zdravotníků totiž většině ostatních lidí rostly příjmy tak, aby alespoň částečně kompenzovaly obludně vysokou inflaci. Zdravotníci nedostali nic.

Zdá se, že příjmy lékařům klesají i v roce 2023

Zásadní chybou oficiálních statistik zveřejňovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je to, že nepracují s hodinovými příjmy. Kvůli obrovskému množství přesčasové práce tak statistické příjmy lékařů vyvolávají minimálně u části našich spoluobčanů závist: „Co by ti doktoři ještě chtěli, když vydělávají sto tisíc měsíčně?“ Pravda je však odlišná a oněch sto tisíc není za měsíc, ale kvůli přesčasům minimálně za šest pracovních týdnů.

Delegáti sjezdu ČLK v listopadu 2022 uložili představenstvu uskutečnit tiskovou konferenci o struktuře mezd/platů lékařů v nemocnicích, aby byla pro laickou veřejnost jasná hodinová mzda/plat lékaře a skutečné množství přesčasové práce. Komora však nedisponovala potřebnými informacemi. 

Elektronický dotazník, jehož vypracování jsem zadal s cílem umožnit splnění usnesení sjezdu ČLK, a informovat tedy o skutečných hodinových příjmech lékařů, vyplnilo 2042 členů ČLK, z toho 1250 zaměstnanců. Děkuji všem, kdo se zapojili a seriózně a po pravdě nám odpověděli. Zpracování dat proběhlo ve spolupráci s firmou ISSA. 

Dvě třetiny lékařů zaměstnanců deklarují ochotu zapojit se do protestů

Průměrná délka praxe respondenta z našeho průzkumu je 18,5 roku. Průměrný úvazek je 0,9. Nárok na starobní důchod má 17 procent respondentů a příplatek za vedení pobírá 16 procent respondentů. Co se týče nejvyšší dosažené kvalifikace, tak 68 procent respondentů má specializovanou způsobilost, 14 procent má hotový základní vzdělávací kmen a 18 procent jsou absolventi bez kmene. Podle typu zdravotní péče zajišťuje 52 procent respondentů akutní lůžkovou péči, 44 procent ambulantní péči a  čtyři procenta následnou lůžkovou péči. Celkem 24 procent respondentů pracuje ve fakultní nemocnici, devět procent v jiném státním zdravotnickém zařízení, 24 procent v krajské nemocnici, šest procent v zařízení městském nebo církevním, 37 procent v zařízení soukromém. Celkem šest procent respondentů vystudovalo zahraniční lékařskou fakultu. 

Dvě třetiny respondentů odpověděly, že jsou připraveni zapojit se do případných protestů.

Předběžné informace napovídají, že pokles příjmů lékařů pokračuje i v roce 2023

Údaje z dotazníkového šetření České lékařské komory sice nesplňují přísná kritéria statistických šetření, přesto jsou však dostatečně reprezentativní na to, abychom mohli prohlásit, že:

1. Vzhledem k  současné meziroční míře inflace 15,8 procenta (květen 2023) se reálné příjmy lékařů propadají i v roce 2023, tedy druhým rokem po sobě.

2. Nominální příjmy drtivé většiny lékařů stagnují a jedinou skupinou lékařů, u kterých dochází v roce 2023 k výraznějšímu zvýšení příjmů, jsou lékaři se základním vzdělávacím kmenem, a to díky jejich přeřazení do 13. platové třídy.

3. Průměrný hrubý příjem plně kvalifikovaného lékaře s praxí 20–30 let osciluje okolo částky 500 Kč za hodinu. Lékaři se základním vzdělávacím kmenem vydělávají méně než 400 Kč hrubého za hodinu a lékaři absolventi si vydělají v průměru něco málo nad 300 Kč za hodinu. 

„No, řekněte, kdo to má?“ V České republice bohužel z lidí, kteří dokončili alespoň střední školu, asi téměř všichni. Není divu, že dvě třetiny respondentů odpověděly, že jsou připraveny zapojit se do protestů, jejichž cílem by bylo prosazení lepších pracovních podmínek pro lékaře a zvýšení jejich příjmů.

Autor: Milan Kubek

Foto: Shuterstock

reklama

reklamaMohlo by vás zajímat

Obrázek
Tempus -
20/05/2024

Čekání na reformu jako čekání na Godota

Zdravotníci uzavřeli s vládou dohodu, díky níž má dojít k výraznému navýšení platů. Už se začínají objevovat kritikové, kteří jako mantru opakují, že jde o špatný, nesystémový krok, kterému měla nejprve předcházet reforma zdravotnictví. Jsem už na tyto řeči alergický. Od roku 1995, kdy se pohybuji v lékařských organizacích, slýchávám od různých politiků, expertů a novinářů, že nejprve se musí udělat reforma, aby se ušetřilo, a teprve pak se mohou zvýšit platy. Jenomže od roku 1995 dodneška žádná trvalá reforma neproběhla. A co je důležité: žádná ani neproběhne. Čekání na ni je jako čekání na Godota, který nepřijde. Kdo si myslí opak, je buď naivní, nebo ideologicky předpojatý. Od oslavované proklamace „Musíme udělat reformu!“ k činům je cesta nekonečně dlouhá. Politická reforma prostě nebude a hned ze tří důvodů. Ale nezoufejte! Potřebnou změnu si můžeme vynutit sami. A tím tu reformu vlastně udělat.


reklama

reklama