Hlavička
Zprávy -
08/04/2024

Sekce mladých lékařů ČLK projednávala s ministry novelizaci zákoníku práce. Na čem se shodli a na čem stále panuje nesoulad?

Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory (SML ČLK) se minulý týden sešli na plánované schůze s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a dalšími členy jejich týmů zástupci asociací nemocnic, členy zdravotnického výboru, zástupci lékařských fakult, odborů, pojišťoven, aby projednali novou podobu zákoníku práce.

reklama

reklama

Momentální harmonogram novelizace zákoníku práce počítá se zařazením připomínek do druhého čtení (novelizace novely novely) tak, aby účinnost nabyla již letošní léto. Řešilo se hned několik klíčových otázek, a zatímco na některých panovala shoda, u některých je výsledek stále velmi nejistý.

Délka pobytu na pracovišti a plánovatelnost přesčasů

Podle aktuální české a evropské legislativy je zakázaný jakýkoli pobyt na pracovišti delší než 24 hodin. Zatímco podle některých zástupců na schůzce by bylo vhodné mít v zákoně zakotveno 25 hodin, aby byl čas na předání služby, zaměstnavatelé by uvítali služby trvající 48 hodin. Oba časy jsou ale v rozporu s evropskou legislativou, tak ani diskuze k tomuto bodu pokračovat podle SML ČLK nebude a zůstává stávající stav.

Stejně tak se dále ani nebudou diskutující věnovat plánovatelnosti přesčasů ve zdravotnictví, která je podle Sekce mladých lékařů už z povahy věci nerealizovatelná.

reklama

24hodinová směna a předatestační volno

Co nyní poměrně komplikuje situaci je současná délka směny, která může být 12 hodin. V souladu s evropskou legislativou ji lze ale prodloužit na 24 hodin. To by bylo řešeno kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem a individuálním souhlasem zaměstnance.

„V současné době je značná část služby proplácena "přesčasovou sazbou", to by tímto zaniklo. Pro finanční kompenzaci by tak zároveň byl vytvořen příplatek – tím, že by zaměstnanci ve zdravotnictví měli (mohli mít) dvakrát delší směny než ostatní, byl vytvořen návrh legislativního ukotvení příplatku pro 13. a další hodiny, a to 20 % průměrného hodinového výdělku. Těžily by z toho hlavně zkrácené úvazky a ti, kteří by služby měli ještě ve formě přesčasů, by měli samozřejmě ještě příplatek za práci přesčas. Veškeré další "násobící" příplatky by samozřejmě zůstaly zachovány,“ vysvětluje Sekce mladých lékařů ČLK na facebooku.

Přítomní na schůzi se také shodli na volnu před kmenovou či atestační zkouškou. Jasné ale ještě není legislativní ukotvení.

„Na otevření zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti, což by se mělo udělat z vícero důvodů, není momentálně politická vůle/odvaha, proto je potřeba vymyslet implementaci cestou zákoníku práce, na čemž se momentálně pracuje,“ uvedli zástupci SML.

Kde zatím shoda nepanuje?

Zatímco výše zmíněné body už jsou celkem jasné, stále zůstává více otázek nezodpovězených. Sekce mladých lékařů je například proti vypuštění možnosti okamžitého vypovězení dohody o 24hodinovém pobytu na pracovišti prvních 12 týdnů od podpisu.

„Nicméně chápeme, že z provozních důvodů je toto pro zaměstnavatele problematické. Zůstala by 2měsíční výpovědní doba a nutnost zvláštní dohody o tomto,“ dodala Sekce.

Pozitivně ani nevypadají smluvní platy ve zdravotnictví. Zatímco principiálně a legislativně toto možné je, problém představuje podle mladých lékařů ČLK pravděpodobná poptávka dalších státních zaměstnanců.

Stále také jsou snahy o opětovnou novelu novely novely a navýšení legálního množství dobrovolných přesčasů nad 416 hodin za rok. Padl návrh na vytvoření dalšího speciálního příplatku 25 % navíc pro hodinu 417. a další.

„Přibyla argumentace monitorováním souběhů úvazků a jejich zákazy (přestože by toto samo o sobě znamenalo daleko větší problém pro zdravotnictví než pro zdravotníky). Na tomto bodu předpokládáme ještě nejbouřlivější diskuse a bude v podstatě jediným tématem další schůzky,“ dodali lékaři.

Přítomní na schůzce se mimo jiné dotkli tématu problematiky platů na lékařských fakultách, které hlavně v preklinických oborech vedou k nedostatku vyučujících. Zároveň byla řeč o redukci počtu oborů, kdy je Česká republika minimálně evropským rekordmanem a zároveň větší vzájemné prostupnosti oborů. Další schůzka by měla proběhnout v nejbližších týdnech.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (facebook)

reklama

reklama


reklama

reklama