Hlavička
Zprávy -
15/11/2022

V Brně proběhl 36. sjezd ČLK. Lékaři by uvítali vyšší poplatek za pohotovost a varovali před zhoršením kvality zdravotní péče v souvislosti s úhradovou vyhláškou

Zvýšení členských poplatků, snížení plateb za tzv. státní pojištěnce v druhé polovině letošního roku, úhradová vyhláška, uznávání lékařského diplomu lékařů z Ukrajiny a dalších třetích zemí nebo zvýšení sazby regulačního poplatku za ošetření pacienta během lékařských pohotovostních služeb. To jsou jen některá z témat, která se ve dnech 12. až 13. listopadu 2022 probírala na 36. sjezdu České lékařské komory v Brně, kterého se zúčastnilo přes 300 delegátů.

reklama

reklama

I vzhledem k tomu, jak závažná témata se probírala, diskuse probíhala i podle prezidenta ČLK Milana Kubka klidně a konstruktivně. 

„V klidu proběhla rovněž diskuse s panem ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Jen jsme doufali, že si na nás ve svém programu vyčlení více času. Přece jen šlo o sjezd lékařské komory, tedy nejreprezentativnější lékařské organizace. Vzhledem k tomu, že po svém odchodu ze sálu pan ministr ještě dlouho v kuloárech hovořil s novináři, je jistě škoda, že tento čas raději nevěnoval diskusi s lékaři v sále. Kolegyně a kolegové mu měli co říct,“ řekl pro Naše zdravotnictví Milan Kubek.

Přitom právě z pera ministra zdravotnictví vzešly nejen velmi diskutované nižší platby za tzv. státní pojištěnce v druhém pololetí letošního roku, čímž podle ČLK úhrady od pojišťoven nebudou poskytovatelům zdravotních služeb kompenzovat inflací způsobené zvýšení nákladů, a tedy dojde ke snížení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty. Dál se ale také prosadila vyhláška, která má podle ministerstva zdravotnictví zdravotnickým zařízením v příštím roce garantovat meziroční nárůst úhrad od pojišťoven o osm procent, komora chtěla nárůst o 13 procent.

reklama

Foto: Prezident České lékařské komory Milan Kubek (zdroj: Česká lékařská komora)

S oběma rozhodnutími lékařská komora nesouhlasí a vyjádřila „zásadní nespokojenost“. ČLK v zápisu ze sjezdu upozornila, že na rozdíl od ostatních podnikatelských subjektů nemohou poskytovatelé zdravotních služeb promítnout své zvýšené náklady do ceny svých služeb, neboť úhrady od zdravotních pojišťoven určuje svojí vyhláškou ministerstvo zdravotnictví. I kvůli tomu ČLK varuje nejenom před rizikem ekonomické a personální destabilizace zdravotnických zařízení, ale především před zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní péče.  

„Ministr Válek, který nejprve v podstatě vrátil zpět do státního rozpočtu 14 miliard korun, které mělo dostat zdravotnictví, se rozhodl. Má na to právo. I když mě překvapilo bezelstné přiznání, že úhradovým mechanismům pan ministr nerozumí. Pokud je to pravda, pak bych mu doporučoval, aby raději méně důvěřoval svým úředníkům. Pokles dostupnosti a kvality zdravotní péče, ke kterému dojde, to bude totiž jeho zodpovědnost. Ekonomickou destabilizaci zdravotnictví považuji v současné bezpečnostní situaci za hazard. Zdravotníci, kteří během epidemie dva roky udržovali v chodu společnost a ekonomiku a tím této zemi ušetřili desítky, možná stovky miliard korun, jsou z přístupu vlády slušně řečeno ‚rozčarovaní‘. Asi nejvíc však zaráží arogance ministerstva zdravotnictví, které tentokrát na naše připomínky k úhradové vyhlášce ani neodpovědělo. Pokud se dobře pamatuji, tak to bylo poprvé,“ dodal Kubek.

Méně delegátů a vyšší členské příspěvky

Nejsilnější podporu získal bod usnesení, kdy ČLK děkuje všem zdravotníkům za jejich pracovní nasazení při zvládání epidemie nemoci covid-19 a zároveň vyslovuje upřímnou soustrast rodinám těch lékařů a ostatních zdravotníků, kteří během epidemie zemřeli. Proti hlasoval podle prezidenta Kubka pouze jediný delegát.

Dramatické bývají naopak diskuse o výši členských příspěvků, ale díky tomu, že se toto téma opakovaně diskutovalo na poradách předsedů, proběhlo jednání o této úpravě hladce. 

„Výrazná většina delegátů souhlasila s tím, že při současné míře inflace je zvýšení členských příspěvků o 500 korun za rok pro pracující lékaře přijatelné. Členské příspěvky se pět let nezvyšovaly a zvýhodněné příspěvky pro nepracující důchodce a mladé lékaře zůstávají beze změny,“ vysvětlil Milan Kubek.

Foto: Sjezd České lékařské komory v Brně 12.-13.11.2022 (zdroj: Česká lékařská komora)

Soukromí a vedoucí lékaři tak od příštího roku zaplatí ročně 4000 korun a zaměstnanci a ostatní lékaři 3000 korun. Zároveň Česká lékařská komora odsouhlasila zvýšení platby za pozdní vstup z 10 000 korun na 20 000 korun.

Zajímavé bylo podle prezidenta Kubka také hlasování o způsobu, jak bude snížen počet delegátů sjezdu. „Zatímco panovala jednoznačná shoda, že redukce je potřeba, tak v otázce, jak postupovat, jsme byli rozdělení prakticky půl na půl. Přiznám se, že já osobně jsem podporoval variantu, která mírně zvýhodňovala malá okresní sdružení, ve kterých bývá zájem o komoru mezi lékaři větší. Nakonec zvítězila varianta druhá. Velké okresy zkrátka mají více delegátů a této výhody se odmítají vzdát. Chybělo trochu té velkorysosti,“ uvedl.

Zvýší se poplatky za pohotovost?

S úhradovou vyhláškou úzce souvisí platy, mzdy a přesčasy lékařů. Právě přesčasy jsou velkým problémem a spousta lékařů tak jede doslova „nadoraz“ (o tomto problému jsme si povídali v rozhovoru s panem doktorem Janem Přádou). Aby laická veřejnost měla o těchto skutečnostech více informací, představenstvo ČLK připraví do budoucna tiskovou konferenci o struktuře mezd a platů lékařů v nemocnicích a skutečném množství přesčasové práce.

Milan Kubek pro Naše zdravotnictví doplnil, že požádá o pomoc Ústav zdravotnických informací a statistiky a rád byl spolupracoval i s Lékařským odborovým klubem a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.

Dalším zajímavým bodem je také požadavek lékařů na výsluhové renty pro lékaře, kteří v rámci zajišťování pohotovostních služeb odpracovali takové množství přesčasových hodin, že s předstihem naplnili fond pracovní doby odpovídající věku odchodu do řádného starobního důchodu. 

„Zatím se jedná jen o jakýsi ideový záměr, který bez podpory ze strany ministerstva zdravotnictví nemá smysl rozpracovávat. Jsem rád, že tento cíl delegáti sjezdu podpořili, i když jsem si vědom, že k jeho naplnění povede ještě dlouhá cesta. Ale my budeme vytrvalí a nenecháme se odbýt. Obdobné to bylo v případě zvyšování ceny práce lékařů a dalších nositelů výkonů v seznamu zdravotních výkonů. Ministři zdravotnictví to odmítali, ale nakonec jsem se dohodl s premiérem Andrejem Babišem,“ řekl Milan Kubek.

ČLK také zákonodárcům navrhuje, aby se zvýšil poplatek za pohotovost. Současných 90 korun podle komory neplní svoji regulační funkci a nepřispívá ke snižování přetíženosti lékařských pohotovostních služeb.

Všechna usnesení ze sjezdu si můžete přečíst na webu České lékařské komory.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Česká lékařská komora

reklama

reklama


reklama

reklama